Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Πρώτη Σερρών : Ντοπιολαλιές- Άμα άντρας σλουγιέτει ουλουένα ντη μάννα τ…..!! Του μόνιμου συνεργάτη μας Παναγιώτη Δασκαλούδη

Ευτύχιος Κοπέογλου-Πολυξένη Κοπέογλου (Βουτσάς-Μεταξά)Νύχτα γάμου
Ταινία του 1967Σχόλιο: Η επιλογή των φώτο και των σκίτσων

είναι επιλογή του blog......
 


Παναγιώτης Δασκαλούδης

Κάπουτι, η Κώτσιους ξινταμένους μπαηά, παντρέφκει ντη Γιουργίτσα, μνια γναίκα, πολύ μικρή…. Κείνους παν απού τριάντα (30) κι κείνη στα είκουσι (20) μπουρεί κι να μην ήταν, θα τα ζήγουνει….. Η Κώτσιους, προυτού παντρηφτεί ζούσει μι ντη μάννα τ, ταϊφάς όλου κι όλου δγιο (2) άτουμα….Η μάννα τ ουλουένα ντου κανάκιβει, ντουν είχει στα ώπα ώπα κι χατίρι δεν του χάλαγει μι τίπουτα…… ότι αρηθυμνιό είχει Κώτσιους, η μάννα τα τς του έκανσκει…… Φαϊ του καλλίτιρου απού όλα, ρούχα καθαρούτσκα σιδιρουμένα, όλα τα χατήργια γίνουνταν, έναν ντουν είχει…..
Θα παντρέφκει κι καταπόδι, η Γιουργίτσα, κουρτσούδι μαθέ, δεν ήταν κι ψημμένη στου νοικουκυργιό κι τόσου, όλου σκούνταλα – μούνταλα σ έκανσει ζ δλειές….. Κι Κώτσιους, θα να γύριβει ζ ναγούλα αγκάθχια, όλου κουσούργια έβρισκει, όλου δεν ντουν άριζαν τα χουσμέτχια ζ Γιουργίτσας….. Γύρζει απού ντη δλεια, θα κάνταν να φαν, ντου ρουτούσει η Γιουργίτσα…..
-Κώτσιου μ…..του φαϊ σήμερα σι άρισει, ήταν καλό;…….
Κείνους πάλι που ούλου δεν αρέζνταν, το κουσούρι μπιρντέν του έλιγει…..
-Εεεεε…..καλό ήταν αλλά θα σ μάννας ζουμ όχι….Η μάννα μ κάνει καλλίτιρου…..
Ντουν έπλινει τα ρούχα κι άμα φουρούσει κανένα που δεν ήταν κι τόσου καλουπλυμένου, ιφκιρία για κατηγόργια μνια φουρα……
-Να….σ χτάειζ αυτές ζ νταμγκαδιές στου σώβρακου μ……δεν έφκαν μι του πλύσμου σ……Μάννα μ καλλίτιρα τα έπλυνει, μπουζάτα τα ρούχα τα έκανσκει….. Όχι θαν ισένα…..
Σμάζηβει του σπίτι η φουκαργιάρα η Γιουργίτσα, θα γύρζει η Κώτσιους κι έμπεινει στου σπίτι, θα σκουντουρίκα χτάζνταν, μπέλκει βρει κουσούρι, μπέλκει βρει αναπουδγιά……
-Γιουργίτσα…..Κει σ νάκρα στου ταβάνι, λουγαρδουφουλιές έχει…..Δεν τς είδεις να σ μάεις…… Άρε μάννα….. η μάννα μ κομ καλλίτιρα τα έκανσκει…..όχι λουγαδρουφουλιά δεν έβρισκεις στου σπίτι, αλλά ούει κι μνια τσμούδα σκόνη πουθινά…… Κι άμα φουρκαλήσου τώρα του ουντούδι, από τς σκόνεις κι απού τα μπάμπαλα, ένα ακαίργιου καζάνι θα του γιουμίσου…..Ααααα….ρε μάννα…..άααα ρε μάνα…. Που να σι φτάσει η Γιουργίτσα…..
Η Γιουργίτσα, ντην ήρχουνταν να πατλαντήσει…..Θαμένταν πώς να ντου κάνει ζάπι ντου Κώτσιου, μπέλκει στρώσει λίγου κι δε σλουγιέτει ντη μάννα τ, αλλά τζιάμπα κόπους….. Του έκανει μουχαμπέτι κι μι άλλεις γειτώνσεις, άκσει κι απ αυτές τι ντην είπαν κι έτσι μνια μέρα αφού πλια μαπήλτσει, πήγει ζ ναγουρά κι πήρει κινούργια βρακιά κι σουτχιένια, για σ πουλύ μικρές τέτχοια που άμα τα βλέπει η άντρας ντου νταβραντίζουν ακόμα παραπάν….. Βράδυ ήταν, βγήκει η Κώτσιους στου καφινείου, κι η Γιουργίτσα κούρτσει του γμανια…κου του βρακί κι του σουχτιέν, έβανει κι ζαρτχιέρεις μαύρεις, κι πιρίμινει ντου Κώτσιου να έρτει…..
Κώτσιους, μόν ζτη δλειά αυτήνα δεν ήλειγει ότι δε ντουν αρέσει, εικεί τα έβρισκει όλα καλά, εικει αρέζνταν, όλα καλά, όλα μπαμπάκι ήλιγει…..
Έτσι, άμα γύρσει Κώτσιους απού του καφινείου, σια πήγει στου κριβάτι, είδει ντη Γιουργίτσα μι αλλοιώτκα γαμνιά…κα ισώρουχα, χουρίς να φουρά πουτούρι βρακί κι τουρβά σουτχιέν, τα μάτχια τ γύρσαν….. Κώτσιους σιασίρτσει…..δε κρατχιούνταν….
-Ηηηηηηηη…..αμάν μαρή Γιουργίτσα…..έτσι τώρα απού είσει, όπους σ βλέπου, δέκα φουρές ζντη κάνουν τη δλεια…..Τώρα μι τα μαύρα που έβανεις, μι νταβράτσεις κόμα παραπάν….. έρχουμει έρχουμειειειειειει…….
Έρχισει έρχισει, αλλά δε μι είπεις γιατί έβανα μαύρου βρακί κι σουχτιέν……τνουν είπει η Γιουργίτσα…..
-Εεεεεε…… δε θέλει κι πουλύ ρώτμα…..Καταλαβαίνου καταλαβαίνου γω, μπουνταλάς δεν είμει…….
-Πιρίνινει να σι πω πρώτα....ντουν είπει μι χαμόγιλου η Γιουργίτσα.....
Του απόγιμα σήμανει η καμπάνα για νικρόν….θα να άκσα ότι πέθανει η μάννα σ…..για ντ αυτό κι ντύθκα έτσι…… Σύρει να μαθς τι γίνητει κι άμα ζει, έλα καταπόδι κι θα τα βγάλου τα μαύρα, κι κάνουμει κι ντη δλεια……
Επιμέλεια : Παύλος Π.Νούνης
 

Πλέξιμο: Ελπιδο-Πλεξίματα 17 - 19 Μαρτίου 2017

 

Το Ελπιδοχώρι μέσα στο πλαίσιο των δράσεών του που είναι Περιβάλλον, Παράδοση, Πολιτισμός, Προσωπική ανάπτυξη ξεκινά έναν καινούργιο κύκλο δράσεων που είναι βασισμένες στην Παράδοση.
Ένα μεγάλος μέρος  της Ελληνικής Παράδοσης είναι το πλέξιμο.  Οι Ελληνίδες έπλεκαν και ύφαιναν δημιουργώντας από τα καθημερινά ρούχα τους έως αριστουργήματα τέχνης για τις προίκες των κοριτσιών τους Στην πορεία αυτό ατόνησε.  Τα τελευταία χρόνια όμως όλο και περισσότεροι (ακόμη και άνδρες) ασχολούνται μ’ αυτή την τόσο δημιουργική και χρήσιμη ενασχόληση.
Ελάτε να ανακαλύψουμε τη χαρά της δημιουργίας μέσω του πλεξίματος αλλά και της χαλάρωσης που προσφέρει.
Ένα τριήμερο πλεξίματος, χαράς, δημιουργικότητας,  φυσικής ζωής, διατροφικής νοστιμιάς και υγείας.
  • Θα μάθουμε νέα σχέδια κάτω από την επίβλεψη της Μαριέττας Ιωσηφίδου.
  • Θα ανταλλάξουμε απόψεις και σχέδια
  • Θα λύσουμε απορίες.
  • Θα επισκεφθούμε ένα παραδοσιακό οικογενειακό οινοποιείο
  • Θα χαρούμε τη φύση
  • Θα φάμε χορτοφαγικά
  • Θα ανταλλάξουμε, θα επικοινωνήσουμε, θα διασκεδάσουμε.

Πρόσβαση - Διαμονή
Η μετάβαση από και προς το Ελπιδοχώρι γίνεται με ΙΧ, κατόπιν σχετικής συνεννόησης ώστε να υπάρξει χαμηλότερο κόστος στα μεταφορικά.
Η διαμονή γίνεται στο καταφύγιο του χώρου. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Βιογραφικό

marietas

Μαριέττα Ιωσηφίδου

Εκπαιδευτική – Επαγγελματική Εμπειρία
1996-2013: Εργάστηκα με την ειδικότητα της Ψυχολόγου σε δομές της Θεσσαλονίκης με αντικείμενο το παιδί και την οικογένεια. Συνταξιοδοτήθηκα Οκτώβριος 2013.
Πλέκω με βελονάκι και βελόνες από τα παιδικά μου χρόνια. Μια διαδικασία που διδάχτηκα μέσα από τις οικογενειακή μου κουλτούρα και ολοκληρώθηκε και καλλιεργήθηκε με σεμινάρια που παρακολούθησα στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την διάρκεια Σπουδών μου και μέσω του Διαδικτύου.
Διδάσκω πλέξιμο με βελόνες και βελονάκι σε δημιουργικά εργαστήρια της Θεσσαλονίκης και στο Πολιτιστικό Σύλλογο Λάκκωμα Χαλκιδικής.
Μέλος της διαδικτυακής παγκόσμιας κοινότητας πλεξίματος Ravelry.com
Όπου υπάρχουν στην προσωπική μου σελίδα σχεδιαστών, τα  σχέδιά μου γραμμένα στα αγγλικά και ελληνικά, Ravelry: http://www.ravelry.com/designers/marieta-iosifidou
Διατηρώ blog http://marietasyarnland.blogspot.gr/ με στόχο την επικοινωνία και αναμετάδοση της γνώσης σε θέματα πλεξίματος.
Δουλειά μου έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Brava τεύχος Δεκεμβρίου 2014
Οργάνωσα την εκδήλωση WWKIP – World Wide Knitting in Public Places 2015 και 2016 στη Θεσσαλονίκη. 


Πρόγραμμα - Δημιουργίες

Παρασκευή  17 Μαρτίου
Θά πλέξουμε γάντια χωρίς δάχτυλα με βελόνες.
Σχέδιο της Μαριέτας Ιωσηφίδου

 

Σάββατο 18 Μαρτίου   
Θα πλέξουμε  στριφτό-δαντελένιο γιακά 
καί πορτοφολάκι με δύο διαφορετικές πλέξεις
Κυριακή 19 Μαρτίου
Θα δημιουργήσουμε ένα πασχαλινό  καλαθάκι


Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας στο email

contact@hopeland.gr


Τι να φέρω μαζί μου

Στρογγυλές βελόνες Νο 7 ή 7,5, βελονάκι Νο 4 ή 4,5, σημειωματάριο, φωτογραφική μηχανή, φακό, παπούτσια κλειστά, σαγιονάρες, ρούχα κατάλληλα για διακοπές στην απόλυτη φύση, απαραίτητα φάρμακα, ιδιαιτερότητες φαγητού, κάποιας μορφής αδιάβροχο, ότι χρειάζομαι για τον ύπνο (σεντόνια, κουβέρτες, ή sleeping bag), προσωπικά αντικείμενα καθαριότητας.

Μόλις 150 χιλιόμετρα νότια της Αθήνας το Ελπιδοχώρι είναι ιδανικό για ημερήσιες εκδρομές και εξορμήσεις στην ευρύτερη περιοχή, χάρη στην προνομιακή θέση του.
Σε μια απόσταση 20 χιλιομέτρων μπορείτε να βρείτε μια πληθώρα τοποθεσιών με ιστορική σημασία ή με φυσική ομορφιά όπως :
- Το πλήρως λειτουργικό αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την εκπληκτική ακουστική του. Είναι χωρητικότητας 15.000 ατόμων και κάθε καλοκαίρι διοργανώνονται παραστάσεις.
- Οι αρχαίες Μυκήνες. Υπάρχει ένα μονοπάτι στο Ελπιδοχώρι το οποίο μας οδηγεί κατευθείαν εκεί. Ίσως θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε να βάλουμε σήματα και ταμπέλες στην διαδρομή.
- Αρχαία Νεμέα. Το σημείο όπου συντελέστηκε ένας από τους άθλους του Ηρακλή.
- Οι πανέμορφες παραλιακές πόλεις του Άργους, του Ναυπλίου και της Κορίνθου.Όλες με βαριά ιστορία που χάνεται στα βάθη της αρχαιότητας με υπέροχη φυσική ομορφιά και φανταστικές γαλάζιες ακτές.

 http://www.elpidohori.gr/index.php/drastiriotites-ell/current-drastiriotites-el/226-activities-2017/march-2017/423-elpido-savvatokyriako-iroon-25-27-noemvriou-2017.html

http://www.elpidohori.gr/ 

Επιμέλεια : Παύλος  Π.Νούνης 

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

"Πρώτη Σερρών Επιστροφή στις Ρίζες": …Έγινε του..πλάτανου!!! στην ταβέρνα του Ηρ. Κούτκα στην βραδιά του τσίπουρου!Σύλλογος Γυναικών Πρώτης
Γιορτη Τσίπουρου
26 Νοεμβρίου 2016
Η βραδιά ήταν πάρα πολύ ωραία, ζεστό όμορφο περιβάλλον, καλό φαγητό και πολύ ωραία μουσική από το Δάνο και την παρέα του, που έκαναν τα χατήρια όλων. Πολύς χορός μέχρι αργά. Ο Σύλλογος χάρισε σε όλους όμορφα καραφάκια με τσίπουρο από τους παραγωγούς της Πρώτης και κέρασε γλυκά που έφτιαξαν οι κυρίες Κλειδαριά Αγγ., Οικονόμου Τριαντ. και Τσάτσου Αλεξ., τις οποίες και ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τους κ. Λαμπριάκο Απόστ., Τσιουτσιούλη Αναστ. και Κοντογιάννη Δημ. για την προσφορά τσίπουρου και όλους, όσους συμμετείχαν σε αυτή τη βραδιά και τίμησαν και ομόρφυναν με την παρουσία τους την εκδήλωση. Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες από την εκδήλωση.

Σχόλιο του blog:
Συγχαρητήρια στο ΔΣ του Συλλόγου για την άψογη και
ζεστή εκδήλωση της βραδιάς για το αγαπημένο μας τσίπουρο…
Ας μου συγχωρέσουν οι αγαπητοί μου χωριανοί που δεν τους
αναγνώρισα τους περισσότερους στις Φώτο… ελπίζω σύντομα να γίνει και αυτό…..
Και του χρόνου με υγεία.


Παύλος Π.Νούνης

Πρόεδρος: Κλειδαρία-Τζιάρα Αγγελική

Διακρίνω από αριστερά τον Τάκη Νουβάκη…..
Διακρίνω από αριστερά εμπρός την 
Στέλλα σύζ Δημητράκη Χάιτα (εξαδέλφος)

Διακρίνω και τις αδελφές Βάσια & Ρούλα Λαδιά…. στην υγειά σας κορίτσια!!
….και το γλέντι έχει πάρει …φωτιά με το τσίπουρο!!!!Διακρίνω από αριστερά Δημητράκης Χάιτας (πρώτος εξάδελφος)
πάντα τέτοια Δημήτρη μου με υγεία….  

xXZctRoBeI4bHNQWsHBbzb_pUIPNw?key=
cWJTZTVWWnNCQ3ZLbTREc05tZ0xWTnF5VFlVTmdB

http://www.sgprotis.gr/

Προφίλ του Συλλόγου Γυναικών

Ο Σύλλογος Γυναικών Πρώτης ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1988 (05/04/1988) με έδρα την Πρώτη. Μέλη του είναι οι γυναίκες της Πρώτης άνω των 18 ετών και δεν έχει σχέση με κομματική ή πολιτική οργάνωση ή φεμινιστικά κινήματα. Σύμφωνα με το καταστατικό του, σκοπός του Συλλόγου είναι το ανέβασμα του πνευματικού επιπέδου των γυναικών του χωριού, η ανάπτυξη της μεταξύ τους αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, η διάσωση των λαϊκών εθίμων και παραδόσεων του χωριού, η προσφορά προς τους συνανθρώπους, η συνεργασία με άλλους συλλόγους για την επίτευξη των σκοπών του και, γενικότερα, η ανάπτυξη της γυναικείας δημιουργικότητας.
Ο Σύλλογος Γυναικών οργανώνει γιορτές, εκδρομές, διαλέξεις για τα μέλη του και συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στην Πρώτη (πολιτιστικές - ψυχαγωγικές - λαογραφικές). Τα ιδρυτικά του μέλη ήταν 85.
Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές στις 04-12-1988 ήταν:
Πρόεδρος: Αυλακιώτου Θωμαή
Αντιπρόεδρος: Παπατζιάμου Πασχαλία
Γραμματέας: Δόντσιου Μαρίνα
Ταμίας: Κοντογιάννη Μαρία
Μέλη: Σαμαρά Δέσποινα, Ζίχναλη Γλυκερία και Κλειδαριά Αγγελική

Καταστατικό του Συλλόγου Γυναικών

Ο σύλλογος έχει καταστατικό με 28 άρθρα που έχει εγκριθεί από το Πρωτοδικείο Σερρών. Μέσα «φαίνεται» καθαρά η λειτουργία του. Ορίζει τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, της εξελεγκτικής επιτροπής, των μελών, πώς παίρνονται οι αποφάσεις, ποιος τον εκπροσωπεί και πώς γίνονται οι εκλογές. Το καταστατικό είναι «ο χάρτης» του συλλόγου και πρέπει να είναι σεβαστό από όλες.

Πορεία / Δράσεις του Συλλόγου Γυναικών

Ο Σύλλογος Γυναικών Πρώτης Σερρών έχει πορεία 24 χρόνων και μέσα σ' αυτή τη διαδρομή ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα. Είναι ο πιο ζωντανός σύλλογος της Πρώτης, γεγονός που οφείλεται στα διοικητικά συμβούλια, στα μέλη του και φυσικά στη γυναικεία ταυτότητά του.
Ο Σύλλογος Γυναικών βοήθησε πολλές φορές οικονομικά άτομα του χωριού που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και είχαν ανάγκη με ρουχισμό, τρόφιμα και πετρέλαιο. Πρόσφερε βιβλία και στερεοφωνικό σύστημα στο νηπιαγωγείο, βιβλία, τηλέφωνο και φαξ στο Γυμνάσιο και Λύκειο του χωριού, ποδοσφαιρικά παπούτσια και άλλα αθλητικά είδη στην ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού, τον Άρη Πρώτης. Επίσης, πρόσφερε χρηματική ενίσχυση στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, στην Αγία Βαρβάρα και στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Χριστοφόρου.
Παράλληλα, ο Σύλλογος έφτιαξε παραδοσιακές στολές για τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Φιλομούσων Πρώτης, αγόρασε θερμάστρα για τα ΚΑΠΗ, ενίσχυσε πυρόπληκτους στις μεγάλες πυρκαγιές και φυσικά στις γιορτές που αναφέρονται στη γυναίκα δεν ξεχνά να προσφέρει λουλούδια και γλυκά, να υμνήσει τη γυναίκα σαν προσωπικότητα και να τονίσει τη σπουδαιότητα της ύπαρξής της στη ζωή.
Ο Σύλλογος Γυναικών οργάνωσε πολλές εκδρομές, ώστε τα μέλη του να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες. Έχει επισκεφτεί πολλές εκκλησίες και μοναστήρια της περιοχής για να παρακολουθήσει τη λειτουργία και τους χαιρετισμούς. Πολλά χρόνια συμμετέχει και στο έθιμο της «Ντερβένας».
Σχεδόν όλα τα χρόνια της ύπαρξής του, ο Σύλλογος Γυναικών οργανώνει αποκριάτικους χορούς με μεγάλη επιτυχία και φυσικά κάθε χρόνο γιορτάζει τη γιορτή της γυναίκας και τη γιορτή της μητέρας, που είναι γιορτές αφιερωμένες αποκλειστικά στη γυναίκα. Ο Σύλλογος, με δικά του έξοδα, προχώρησε στην ανακαίνιση της αίθουσας της εκκλησίας, πίσω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Επίσης, ο Σύλλογος πλήρωσε τη μελέτη για την ανάπλαση του πάρκου που βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και τη δημιουργία της παιδικής χαράς. Έχει κάνει πολλές εκδρομές σε όλη σχεδόν την Ελλάδα και όταν τα οικονομικά του το επιτρέπουν, οργανώνει και πραγματοποιεί μονοήμερες δωρεάν εκδρομές για τα μέλη του.

Σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο

Σήμερα, ο Σύλλογος Γυναικών Πρώτης Σερρών αποτελείται από 256 μέλη.
Το σημερινό διοικητικό συμβούλιο, που εκλέχτηκε στις 31-01-2016 και έχει διετή θητεία είναι το εξής:
Πρόεδρος: Κλειδαρία-Τζιάρα Αγγελική
Αντιπρόεδρος: Τσεχερίδου Στέλλα
Γεν. Γραμματέας: Παπατζιάμου Πασχαλία
Ταμίας: Τουπουντζή Ιωάννα
Μέλη: Τσάτσου Αλεξάνδρα, Οικονόμου Λίτσα και Τσιφούτη Βάσω
Εξελεγτική Επιτροπή: Κοντογιάννη Μαρία, Δόντσιου Μαρίνα και Πουλίδου Μίνα

Λογότυπο του Συλλόγου Γυναικών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το λογότυπο του Συλλόγου Γυναικών Πρώτης Σερρών σε λευκό (#FFFFFF) και σε γαλάζιο (#709BFF) χρώμα φόντου.

Λογότυπο Σ.Γ. Πώτης
Λογότυπο Σ.Γ. Πώτης