Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

ορολογία πλεξίματος με βελόνες Αγγλικά-Ελληνικά / knitting terminology English-Greek



ένα δικό μου σάλι πλεγμένο με δικό μου σχέδιο (από την έμπνευση του  μυαλού)



ένα σάλι πλεγμένο από εμένα , το σχέδιο λέγεται Holden shawlette.




Αγαπημένοι μου φίλοι,
 τα περισσότερα σχέδια πλεξίματος, είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα και ορολογία. 
Εμείς οι Ελληνίδες και οι Έλληνες  πλέκτριες και πλέκτες, αντιμετωπίζουμε μία δυσκολία στο να μπορέσουμε να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε τα σύμβολα που είναι γραμμένα τα σχέδια πλεξίματος και κατά συνέπεια να ξεσηκώσουμε το σχέδιο και να το πλέξουμε. 
Από τη διαδικασία αυτή είχα περάσει και εγώ όπως και πολλές φίλες που συζητήσαμε το θέμα. 
Οι φίλες μου λοιπόν από τη χώρα του ravelry , με βοήθησαν σημαντικά με τη λίστα-μετάφραση της ορολογίας του πλεξίματος. Με τη σειρά μου και εγώ, επειδή θεωρώ ότι η γνώση πρέπει να μεταδίδεται και να μοιράζεται για να έχει συνεχιστές και να μας βοηθήσει να κάνουμε τη ζωή μας εύκολη ζωή, σας παραθέτω τις δύο λίστες με τη βασική ορολογία στο πλέξιμο αγγλικά-ελληνικά. 
Αν χρειαστείτε κάποια επιπλέον βοήθεια, μπορείτε να μου στείλετε μνμ και θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε τη λύση ... 
το baktus lace 
********************************************************


Dear friends,
Most projects knitting, are written in  English language and terminology.
We the Greek knitters , facing a difficulty to be able to read and understand the symbols and to knit the patterns.
From this process I was and me. My friends from the Ravelry country,
 helped considerably by the list-translation of the terminology of knitting. My turn and I, because I believe that knowledge should be shared and transmitted to have followers and help us to make our lives easy life, we quote the two lists with basic knitting terminology in English-Greek.

If you need some extra help, you can send me message and will try together to find the solution ...


1η λίστα από την Μαρία-poyanteri http://maritsa3.blogspot.com/
το κασκόλ του Παύλου μου, πλεγμένο με σχέδιο της φίλης μου Μαρίας Ζηλάκου. Το σχέδιο λέγεται τόξα-toxa. http://mylifeandyarns.blogspot.gr/ 

ένα σάλι δικό μου, πλεγμένο με το σχέδιο της φίλης μου Μαρίας Ζηλάκου, σχέδιο ελαιώνας http://mylifeandyarns.blogspot.gr/
beg = beginning = αρχή πλεξίματος
CO= cast on – ρίξιμο πόντων (ρ) – δημιουργία νέων πόντων στη βελόνα – αρχή πλεξίματος
k = knit = καλός πόντος (κ)
p= purl = ανάποδος πόντος (α)
dec=decrease = μείωση πόντων
k2tog=knit two stiches together= πλέξιμο δύο πόντων μαζί για μείωση
ktbl=knit through back loop= πλέκουμε τον πόντο καλή στριφτό, δηλαδή αντί να βάλουμε τη δεξιά βελόνα στην μπροστινή κλωστή, τη βάζουμε στην πίσω
ptbl=purl through back loop= πλέκουμε τον πόντο ανάποδη στριφτό, δηλαδή αντί να βάλουμε τη δεξιά βελόνα στην μπροστινή κλωστή, τη βάζουμε στην πίσω
tog=together=πλέξιμο πόντων μαζί
inc=increase = αύξηση πόντων
m1=make one – αύξηση πόντου μεταξύ δύο πόντων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει. Είτε σηκώνοντας το νήμα της προηγούμενης σειράς που βρίσκεται μεταξύ δύο πόντων και πλέκοντάς το από την πίσω πλευρά (σαν να πλέκαμε τον πόντο στριφτό) είτε πλέκοντας τον επόμενο πόντο και στην μπροστινή και στην πίσω θηλειά. Πχ. αν θέλουμε να αυξήσουμε πλέκοντας καλή, πλέκουμε τον επόμενο πόντο καλή χωρίς να αφήσουμε να πέσει από τη βελόνα. Στη συνέχεια τον πλέκουμε ακόμα μια φορά καλή βάζοντας όμως τη βελόνα στην πίσω κλωστή σαν να θέλαμε να τον πλέξουμε στριφτό.
m1p=make one purl= όπως το m1 αλλά αυτή τη φορά ο νέος πόντος πλέκεται ανάποδη.
sl=slip=πέρασμα πόντου από την αριστερή βελόνα στην δεξιά χωρίς να τον πλέξουμε. Συνήθως γίνεται σαν να θέλαμε να τον πλέξουμε ανάποδη
ssk=slip, slip, knit (decrease one single stich)= γλιστρίστε 2 άπλεκτους πόντους από την αριστερή στη δεξιά βελόνα σαν να τους πλέκατε ανάποδη και ξαναπεράστε τους στην αριστερή βελόνα. Στη συνέχεια πλέξτε τους καλούς βάζοντας όμως τη βελόνα από την πίσω μεριά των πόντων.
RS= right side= καλή πλευρά
WR=wrong side = ανάποδη πλευρά
ΒΟ = bind off = τελείωμα – μείωση πόντων καλών ή ανάποδων
psso=pass slipped stich over=συνήθως αναφέρεται σε πόντο που έχουμε περάσει άπλεκτο στη δεξιά βελόνα και τότε πρέπει να πάρουμε αυτόν τον πόντο και να τον περάσουμε άπλεκτο πάνω από τον επόμενο πλεγμένο (πάντα υπάρχει και ένας ή δύο επόμενοι πλεγμένοι στη δεξιά βελόνα)
yo=yarn over=πλέξη ζετέ = γυρίστε το νήμα γύρω από την δεξιά βελόνα δημιουργώντας πόντο με μεγάλη τρύπα.
pm=place marker= τοποθετήστε δείκτη (marker)
patt=pattern=σχέδιο
dpn=double pointed needle=καλτσοβελόνες
St st=stockinette stich=πλέξη ξέρσεϋ, καλή πλέξη

=repeat = repeat starting point= επαναλαμβάνουμε το σχέδιο αρχίζοντας από τον αστερίσκο ή επαναλαμβάνουμε το σχέδιο που βρίσκεται μεταξύ δύο αστερίσκων (ανάλογα με τις οδηγίες) =instructions worked in a specified number of times= οδηγίες που επαναλαμβάνονται πολλές φορές. Είναι ένας άλλος τρόπος εκτός από τον αστερίσκο για να δηλωθεί η επανάληψη rep==repeat=επανάληψη st=stich=πόντος
Μεγέθη βελόνας και μετατροπές.**
image title





Holden Shawletteby Mindy Wilkes




2η λίστα από τη φίλη μου Σοφία-soge


” = inch(es) = 1 ίντσα (=2,5 cm)
alt = alternate= εναλλακτικό
approx** = approximately** = περίπου
beg** = beginning** = αρχή
bet** = between** = μεταξύ
blocking = Information about blocking can be found here and here. = Πληροφορίες για το μπλοκάρισμα μπορείτε να βρείτε στα λινκ

BO** = bind off cast off** = τελείωμα -Κλείσιμο πόντων
CA= Color A= χρώμα Α
CB= Color B= χρώμα Β
cab = cable = πλεξίδα/κοτσίδα
CC = contrasting color = αντίθετο χρώμα
cn = cable needle = βελόνες βοηθητικές για κοτσίδες
CO = cast on = ρίξιμο πόντων (ρ) – δημιουργία νέων πόντων στη βελόνα – αρχή πλεξίματος
cont = continueing = συνέχιση
dec = decreaseing = μείωση πόντων
DPN = Double pointed needles = βελόνες με διπλή μύτη, καλτσοβελόνες
dpn = double pointed needless “-”
EZ = EZ is an abbreviation that’s often seen on knitting forums and message boards. To the rest of the world, it might be short for “easy,” but in the case of knitters EZ actually stands for Elizabeth Zimmermann, a knitter so well-known her initials are all that’s needed to identify her.
EZ was an influential and innovative knitters whose patterns are still widely knit today. Some of the most famous of her patterns you might see talked about on message boards include the Baby Surprise Jacket, the Pi Shawl and any number of seamless, bottom up sweaters and cardigans.
ΕΖ είναι η συντομογραφία του ονόματος της πιο διάσημης ίσως πλέκτριας, της Elizabeth Zimmermann
fl = front loop = μπροστινό ποδαράκι (στυλάκι) του πόντου
foll = follows = ακολούθως
g = grams = γραμμάρια
garter Μους-πλέξη όλο καλή
i-cord Using a double-point needle, CO sts as directed.
Next Row: Instead of turning work around to work back on the WS, slide all sts to other end of needle, switch needle back to your left hand, bring yarn around back of work, and start knitting the sts again. I-Cord is worked with the RS facing at all times.
Repeat this row to form I-cord. After a few rows, work will begin to form a tube.

inc increaseing Προσθέτει πόντο: πλέξτε καλή τον πόντο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον πρώτο πόντο της αριστερής σας βελόνας για να δημιουργήσετε έναν κανούργιο πόντο
incl including συμπεριλαμβάνοντας
inst instructions οδηγίες
k knit καλός πόντος
k tbl knit through back of loop πλέκουμε τον πόντο καλή στριφτό, δηλαδή αντί να βάλουμε τη δεξιά βελόνα στην μπροστινή κλωστή (στυλάκι/ποδαράκι), τη βάζουμε στην πίσω κλωστή (στυλάκι/ποδαράκι)
k2tog knit two together πλέξιμο δύο πόντων μαζί για μείωση
kfb = knit into front and back of stitch = προσθέτει πόντο: πλέξτε καλό πόντο και χωρίς να αφήσετε τον πόντο που μόλις πλέξατε να γλυστρήσει από την αριστερή βελόνα, πλέξτε και το πίσω ποδαράκι του
kwise = knitwise = με τον τρόπο που πλέκουμε τον καλό πόντο
LH = left hand = αριστερό χέρι
lp = loop = θηλιά, στυλάκι
m meters μέτρα
m1 Make 1 stitch: Insert left needle, from front to back, under strand of yarn which runs between last stitch on left needle and first stitch on right needle; knit this stitch through back loop. Προσθήκη ενός πόντου. Βάζετε την αριστερή βελόνα από μπροστά προς τα πίσω, κάτω από την κλωστή που βρίσκετε στον τελευταία πόντο της αριστερής βελόνας και τον πρώτο πόντο της δεξιάς βελόνας.

1 stitch increased. Προσθέτει πόντο: με την δεξιά βελόνα σηκώστε το νήμα που βρίσκεται ανάμεσα στον πόντο που μόλις πλέξατε και στον επόμενο και γλυστρήστε τον στην αριστερή. Πλέξτε καλή το πίσω ποδαράκι του καινούργιου αυτού πόντου (Προσοχή: αν πλέξετε το μπροστά ποδαράκι, θα δημιουργήσετε μεγάλο κενό, σαν τρύπα) αύξηση πόντου μεταξύ δύο πόντων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει. Είτε σηκώνοντας το νήμα της προηγούμενης σειράς που βρίσκεται μεταξύ δύο πόντων και πλέκοντάς το από την πίσω πλευρά (σαν να πλέκαμε τον πόντο στριφτό) είτε πλέκοντας τον επόμενο πόντο και στην μπροστινή και στην πίσω θηλειά. Πχ. αν θέλουμε να αυξήσουμε πλέκοντας καλή, πλέκουμε τον επόμενο πόντο καλή χωρίς να αφήσουμε να πέσει από τη βελόνα. Στη συνέχεια τον πλέκουμε ακόμα μια φορά καλή βάζοντας όμως τη βελόνα στην πίσω κλωστή σαν να θέλαμε να τον πλέξουμε στριφτό.
m1p make one purl όπως το m1 αλλά αυτή τη φορά ο νέος πόντος πλέκεται ανάποδη.
MB make bobble- knit into the front then back, then front then back and then into the front of the next stitch. Turn work – slip1, P4, turn work, K2tog, K3tog, passover st from K2tog. Κουκουτσάκι: Πλέκετε πρώτα μπροστά, μετά πίσω, ξανά μπροστά και ξανά πίσω και μετά μέσα μπροστά στην επόμενη βελονιά. Γυρίστε το πλεκτό στην ανάποδη μεριά, γλυστρίστε 1 πόντο, πλέξτε 4 πόντους ανάποδη, ξαναγυρίστε το πλεκτό στην καλή πλευρά, πλέξτε δύο πόντους καλή μαζί, 3 πόντους καλή μαζί, περάστε το νήμα πάνω από τον πόντο που πλέξατε τους δύο πόντους μαζί καλή.
MC main color κύριο χρώμα
mm millimeters χιλιοστά
mult multiple πολλαπλά, πολλαπλάσια
opp opposite αντίθετο
oz = ounc(es) = ουγγιές (1 ουγγιά=28.3495 γραμμάρια)
p** = purl** = ανάποδος πόντος
p2tog = purl two together = πλέξτε δύο πόντους ανάποδη μαζί, για μείωση πόντων
pat(s) ή patt(s) = pattern(s) = σχέδιο/α
pfb purl into front and back of stitch πλέξτε ανάποδη μπροστά και πίσω από τον ίδιο πόντο
pm = place marker = τοποθετήστε δείκτη (stitch marker)
psso pass slipped stitches over συνήθως αναφέρεται σε πόντο που έχουμε περάσει άπλεκτο στη δεξιά βελόνα και τότε πρέπει να πάρουμε αυτόν τον πόντο και να τον περάσουμε άπλεκτο πάνω από τον επόμενο πλεγμένο (πάντα υπάρχει και ένας ή δύο επόμενοι πλεγμένοι στη δεξιά βελόνα)
ptbl purl through back loop πλέκουμε τον πόντο ανάποδη στριφτό, δηλαδή αντί να βάλουμε τη δεξιά βελόνα στην μπροστινή κλωστή (στυλάκι/ποδαράκι), τη βάζουμε στην πίσω
(στυλάκι/ποδαράκι)
pwise = purlwise = με τον τρόπο που πλέκουμε τον ανάποδο πόντο
rem = remaining** = υπολειπόμενο
rep = repeat = επανάληψη, επαναλάβετε
rev St st = reverse stockinette stitch = πλέξη κάλτσα από την ανάποδη, δηλαδή πλέκετε καλούς όλους τους πόντους στην ανάποδη του πλεκτού και ανάποδους όλους τους πόντους στην καλή του πλεκτού
RH = right hand = δεξί χέρι
RM = remove stitch marker from it’s current position = αφαιρέστε το δείκτη πόντων (stitch marker) από τη θέση που τον έχετε βάλει

rnds rounds γύρος, γκρουπ σειρών
RS right sides καλή πλευρά (του πλεκτού, συνήθως)
S1 = slip next stitch purlwise = γλυστρίστε τον επόμενο πόντο άπλεκτο στη δεξιά βελόνα, σαν να τον πλέκετε ανάποδη


sc = single crochet
sk = skip = παραλείψτε, υπερπηδήστε
SK2P = slip 1 stitch, knit two together, pass slipped stitch over = γλυστρήστε έναν πόντο στη δεξιά βελόντα άπλεκτο, πλέξτε δύο πόντους καλή μαζί, περάστε τον άπλεκτο πόντο πάνω από τον πόντο που μόλις πλέξατε, για μείωση των πόντων.
skp = slip knit pass = μείωση προς αριστερά: γλυστρήστε έναν άπλεκτο πόντο στη δεξιά βελόνα, πλέξτε καλή τον επόμενο, με την αριστερή βελόνα σηκώστε τον προηγούμενο άπλεκτο πόντο, περάστε τον πάνω από τον καλό πόντο που μόλις πλέξατε και γλυστρήστε τον εκτός βελόνας
sl = slip = Άπλεκτος-Περάστε τον επόμενο πόντο στην δεξιά βελόνα χωρίς να τον πλέξετε.
sl st = slip stitch = “-”
slp slip one as if to purl Άπλεκτος-Περάστε τον επόμενο πόντο στην δεξιά βελόνα χωρίς να τον πλέξετε, σαν να πλέκατε ανάποδη
SSK slip, slip, knit -slip 2 stitches as if to knit, then knit those 2 stitches together Μείωση προς αριστερά: γλιστρήστε έναν άπλεκτο πόντο στην δεξιά βελόνα, όπως θα τον πλέκατε καλή, γλιστρήστε άλλον ένα με τον ίδιο τρόπο, βάλτε την αριστερή βελόνα στα μπροστινά ποδαράκια των 2 άπλεκτων πόντων που μόλις γλιστρήσατε και πλέξτε τους καλοί μαζί.
SSP slip 2 stitches as if to purl, then purl those 2 stitches together γλιστρίστε 2 άπλεκτους πόντους από την αριστερή στη δεξιά βελόνα σαν να τους πλέκατε ανάποδη και ξαναπεράστε τους στην αριστερή βελόνα. Στη συνέχεια πλέξτε τους καλούς βάζοντας όμως τη βελόνα από την πίσω μεριά των πόντων.

St st stockinette stitch ζέρσεϋ, πλέξη κάλτσα. Δηλαδή πλέκετε καλή στην καλή πλευρά του πλεκτού και ανάποδη στην ανάποδη πλευρά του πλεκτού.
sts stitches Πόντο(ι)
tog together πλέξιμο πόντων μαζί. Συνήθως αναφέρετει ο αριθμός των πόντων που θα πλεκτούν μαζί (πχ. 2tog)
W&T wrap and turn the next stitch, leaving the wrapped stitch on the left working needle
wyib = with yarn in back = με την κλωστή πίσω
wyif = with yarn in front = με την κλωστή μπροστά
WS wrong side ανάποδη πλευρά (του πλεκτού, συνήθως)
yo yarn over Ζετέ-ανάμεσα σε δύο πόντους, τυλίξτε το νήμα γύρω από τη βελόνα ώστε να δημιουργήσετε έναν επιπλέον πόντο. Αυτό γίνεται για προσθήκη πόντων.

lace= δαντελα,δαντελωτο σχεδιο, πλέξη τρυπητη

image title

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Σ'ευχαριστώ.
Γιάννης

Dimiourgia Epikinonia είπε...

και εμείς ευχαριστούμε για το
σχόλιο..

Ανώνυμος είπε...

Μπραβο σας αρκετα κατατοπιστικο και χρησιμο!