Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Δημοτικές - Περιφερειακές Εκλογές 2014 B' Κυριακή

Συνοπτικά :: 
  
  
  
  
  
  

Περιφέρειες Α Κυριακή
Εγγεγραμμένοι9.895.356
Ενσωμάτωση100,00 %
Ψήφισαν61,56 %
Ακυρα/Λευκά7,13 %

Περιφέρειες B Κυριακή
Εγγεγραμμένοι3.754.746
Ενσωμάτωση40,65 %
Ψήφισαν57,26 %
Ακυρα/Λευκά15,66 %

Δήμοι Α Κυριακή
Εγγεγραμμένοι9.895.356
Ενσωμάτωση100,00 %
Ψήφισαν61,61 %
Ακυρα/Λευκά3,89 %

Δήμοι B Κυριακή
Εγγεγραμμένοι3.029.700
Ενσωμάτωση38,76 %
Ψήφισαν59,16 %
Ακυρα/Λευκά10,17 %

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg