Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σεπτέμβρης, September, Septiembre,Cептември,九月...
Καλό μήνα, 好的月份, bon mois, guter Monat,
 Хорошо месяц, Добър месец, Have a good month


Ένας  υπέροχος Σεπτέμβρης
μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση του Γιάννη Τσαρούχη
Για μένα προσωπικά, ο Σεπτέμβρης ήταν ένας μήνας αγαπημένος. Θα με ρωτήσετε γιατί; Μέσα από την ενδοσκόπηση τόσων χρόνων... πιστεύω ότι , αυτό συνέβαινε διότι, ο Σεπτέμβρης, ήταν ο μήνας της ανασυγκρότησής μου από τη χαλάρωση του καλοκαιριού. Πάντα το Σεπτέμβρη, ήμουν γεμάτη ενέργεια, προγραμμάτιζα τι θα κάνω το χειμώνα, έβαζα τους νέους στόχους και όνειρα, ξαναβρισκόμασταν με φίλους που είχαμε χαθεί, έλεγα και μάθαινα νέα, βγαίναμε και διασκεδάζαμε, αγόραζα ρούχα & βιβλία. Όλο αυτό ήταν η αρχή ενός νέου ονείρου με σκοπό και προσδοκία,   να το ζήσω με χαρά, προσπάθεια και να προσθέσει κάτι θετικό στη ζωή μου. Συνήθως έτσι και εξελίσσονταν. Ας είναι λοιπόν, καλός ο Σεπτέμβρης του 2014 και να  φέρει χαρούμενες στιγμές, όνειρα και αισιοδοξία στο καθένα μας. ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ! 


For me personally, the  month September was loved. You ask me why? Through introspection so many years ... Ι believe that this was because the September was the month of my reconstruction of summer relaxation. Always in September, I was full of energy, plan what you will do in the winter, I put the new goals and dreams, Recover with friends we had lost, say and learn something new, get out there and have fun, buy clothes and books. All this was the beginning of a new dream with purpose and expectation to live with joy, and try to add something positive in my life. Usually so evolved. It is therefore a good September 2014 and bring joyful moments, dreams and optimism to everyone. GOOD MONTH!


 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg