Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

iconography-Αγιογραφία :The Saint Calliope,Η Αγία Καλλιόπη


Picture Theme: The Saint Calliope
Dimensions: 28,6cm x 15cm
Wood Thickness: 20mm
Wood used: fir
Τechnique: embossed, carved
Notes:
Price : 20 €

Θέμα εικόνας:Η Αγία Καλλιόπη
Διαστάσεις: 28,6cm x 15cm
Πάχος ξύλου:20mm
Ξύλο: Έλατο
Τεχνική : ξυλόγλυπτη , ανάγλυφη
Σχόλια:
Τιμή: 20€
 
 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg