Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

iconography-Αγιογραφία :”Saint George “,΄Αγιος Γεώργιος


Picture Theme: ”Saint George “
Dimensions: 26,5cm x 20cm
Wood Thickness: 19,8 mm
Wood used: fir
Τechnique: embossed, carved
Notes: replica of our
family  heirloom, 1920
Price : 30€

Θέμα εικόνας: Άγιος Γεώργιος
Διαστάσεις: 26,5cm x 20cm
Πάχος ξύλου: 19,8 mm
Ξύλο: Έλατο
Τεχνική : ξυλόγλυπτη , ανάγλυφη
Σχόλια: πιστό αντίγραφο από
οικογενειακό κειμήλιο 1920
Τιμή: 30€


 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg