Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Stich Overlapping Waves - Πλέξη Επικαλυπτόμενα Κύματα


Overlapping Waves 

Μια πανέμορφη πλέξη, που δίνει μια τρισδιάστατη διακριτική όψη στο πλεκτό.  Κατά την άποψή μου, ιδανική για κασκώλ και εσάρπα και πλεκτό λαιμό-cowl . Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η σελίδα που μας το παρουσιάζει, έχει αναλυτικές οδηγίες για πολλές πλέξεις. http://www.knittingstitchpatterns.com


Overlapping Waves stitch is a 10 row repeat and is knitted in a multiple of 6 stitches plus 4.

Overlapping Waves stitch is a 10 row repeat and is knitted in a multiple of 6 stitches plus 4.

Row 1 (Right side): K2, * yo, ssk, k4; repeat from * to last 2 sts, yo, k2tog.
Row 2 and all wrong rows: Purl all sts.
Row 3: K2, * yo, k1, ssk, k3; repeat from * to last 2 sts, yo, k2tog.
Row 5: K2, * yo, k2, ssk, k2; repeat from * to last 2 sts, yo, k2tog.
Row 7: K2, * yo, k3, ssk, k1; repeat from * to last 2 sts, yo, k2tog.
Row 9: K2, * yo, k4, ssk; repeat from * to last 2 sts, yo, k2tog.
Row 10: Purl all sts.
Repeat these rows until you have reached your desired length.

Knitting abbreviations:
Knit: K  |  Purl: P  |  Yarn over: Yo  |  Knit 2 sts together: K2tog  |  Slip slip knit: Ssk.

Πηγή:  http://www.knittingstitchpatterns.com/2014/09/overlapping-waves.html
Δημοσίευση: Marieta Iosifidou from http://dimiourgia-epikinonia.blogspot.gr/

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg