Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

...Αυτό το ξέρατε;

 Μετατροπή αριθμού στην Λατινική γραφή του

 

XX-IV-MMX: μαθαίνουμε το λατινικό σύστημα αρίθμησης


Διαβάζω και θυμάμαι:

Ι = 1

V = 5

X = 10

L = 50

C= 100

D = 500

M=1000

Στη συνέχεια έχουμε: VI=6, VII=7, VIII=8,
…δηλαδή προσθέτουμε κάθε φορά τα σύμβολα στα δεξιά: 5+1=6, 5+2=7, 5+3=8.
Ανάλογα αφαιρούμε, όταν το σύμβολο βρίσκεται στα αριστερά. λ.χ: IV =5-1=4, IX=10-1=9,  κλπ.
Με αυτούς τους δύο τρόπους, αφαίρεση από τα αριστερά και πρόσθεση στα δεξιά, μπορούμε να σχηματίσουμε εκατοντάδες αριθμούς. Για πολύ μεγάλους αριθμούς χρησιμοποιούνταν διάφορες τεχνικές στις οποίες θα αναφερθούμε σε άλλο σημείωμα.
Δοκιμάζουμε να σχηματίσουμε διάφορους αριθμούς, π.χ 27= XXVII 35=XXXV, 145=CXLV, 1200=CXLV ή και μεγαλύτερους .
Κάνουμε επαλήθευση στην ηλεκτρονική σελίδα μαζί με ένα συμμαθητή/τριά μας και βρίσκουμε εναλλάξ αριθμούς τυχαία , σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
(Κλικ και επιλέξτε νέα καρτέλα, για να παραμείνετε στο ιστολόγιο)
Κάνουμε και την αντίστροφη μετατροπή, π.χ: MDCCCXXI=1821, MMXII=2012 κ.τ.ο.
Γράφουμε την ημερομηνία της ημέρας σε λατινική γραφή:
XX-IV-MMX(=20-O4-2010)
Καλή επιτυχία!

1 = Ι
2= II
3= III
4= IV
5= V
6= VI
7= VII
8= VIII
9= IX
10= X
11= XI
12= XII
13= XIII
14= XIV
15= XV
16= XVI
17= XVII
18= XVIII
19= XIX
20= XX
21= XXI
22= XXII
23= XXIII
24= XXIV
25= XXV
26= XXVI
27= XXVII
28= XXVIII
29= XXIX
30= XXX
40= XL
50= L
60=LX
70= LXX
80= LXXX
90= XC
100= C
 


 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg