Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Παιδεία: Εικόνες : Για να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι!
Παιδεία: Για να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι!

Από τον αγαπητό φίλο Βασίλης Κερμελίδης


Εκπαιδευτικό από την Λάρισα που

αξίζει να επισκεφτείτε τις σελίδες του
 Ώρα περισυλλογής στα Μετέωρα!

 Ελατοχώρι!
 
http://prosdokian.blogspot.gr/

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg