Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Δύο εικόνες = κοινωνικές εξηγήσεις!!!!Η κοινωνική δικαιοσύνης, ταυτισμένη με την  ιδέα  της κοινωνικής αρμονίας και μιας κοινωνίας στην οποία εξασφαλίζονται όροι αμοιβαιότητας και ισότητας.   
Οι φωτογραφίες μιλάνε μόνες τους… 

Σχόλιο του blog: Η ζωή έχει και το χιούμορ!!!!

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg