Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

ΚΑΙΡΟΣ ΗΤΑΝ.... - WEATHER WAS ....

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Κώστα Δημ.Χρονόπουλου 
Αρθρογράφου -Σχολιογράφου

Επιτέλους κάτι ξεκίνησε για την πάταξη της βίας στα γήπεδα.
Μακάρι να τελεσφορήσει, έστω και αν γίνονται και μερικά φάουλ κατά την διάρκεια του "αγώνα εξυγίανσης".

Επικίνδυνοι χουλιγκάνοι, ανίκανοι και ανεκτικοί πολιτικάντηδες καθώς και  απαράδεκτοι "παράγοντες", μου στέρησαν -εδώ και χρόνια - τη δυνατότητα να χαρώ αγώνες στο γήπεδο!
Χαίρομαι και συγχαίρω την πολιτική ηγεσία για την απόφαση ουσιαστικής - και όχι λεκτικής φαντάζομαι- παρέμβασης.
Θα ήθελα να συντρέξω σε τούτη την προσπάθεια αναφερόμενος σε μερικές παραμέτρους που καλό είναι να προσεχθούν:
1. Ισότιμη, χωρίς  αστερίσκους, εξαιρέσεις, διακρίσεις, εφαρμογή των νόμων προς κάθε κατεύθυνση / ομάδα. Μακρυά απο "ονόματα", επιρροές, πιέσεις, πολιτικό κόστος ή οπαδισμό.
2. Αναζήτηση και τιμωρία όχι μόνον των φυσικών, αλλά και των ηθικών αυτουργών.
3.Ο κος Υπ/γος να καλέσει τους Μιντιάρχες των ΜΜΕ, να ζητήσει να χαμηλώσουν οι (κ) οπαδικοί τόνοι, τα πολεμικά πρωτοσέλιδα και οι εκπομπές εξαγρίωσης των οπαδών (ιδίως των νεαρών / ανώριμων).Αν δεν συμμορφωθούν να επιβάλλει κυρώσεις.
4.Είναι αδιανόητη η τυχόν, πραγματοποίηση της απειλής περί αποκλεισμού των ομάδων μας από διεθνείς συμμετοχές.
   Θα τιμωρηθεί όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο και οι ομάδες που το εκπροσωπούν, επειδή σε κάποια άλλη ομάδα δημιουργήθηκαν επεισόδια;
5.Έχουμε ποινές από δύο αρχές. Την πολιτεία, και τους αρμόδιους κατά νόμων:    Ποδοσφαιρικούς και Δικαστικούς παράγοντες.
     Ερώτημα: Αν επιβληθούν ποινές και από τους δύο, τι θα γίνει; Θα αλληλοεπικαλυφθούν, θα συγχωνευτούν ή δεν θα επιβληθούν οι μεν ή οι δέ;
    Λεπτό ζήτημα που άπτεται όχι μόνον του δικαίου, και της επιβολής των νόμων, αλλά και αντιδράσεων, λόγω αντιπαλότητας, από άλλες ΠΑΕ.
6. Θα υπάρχουν φίλαθλοι, οπαδοί, χούλιγκανς στον αγώνα κυπέλλου και όχι σε εκείνους του πρωταθλήματος. Δυσνόητο (sic) και δύσπεπτο.
    Αναρωτιέμαι : Είναι  άλλης ποιότητας, νοοτροπίας, ενστίκτων, προθέσεων οι  μπαχαλάκηδες / χουλιγκάνοι οι οποίοι πηγαίνουν σε αγώνες κυπέλλου, από εκείνους του πρωταθλήματος; (Σ.Σ αφήστε που οι ίδιοι πάνε παντού).
    Εκτός και αν στους αγώνες κυπέλλου αγγίζουν τον έξαλλο σχιζοφρενικό χουλιγκάνο Mr.Τζέκιλ με κάποιο μαγικό ραβδί και τον μετατρέπουν σε καλωσυνάτο, γαλήνιο Mr. Χάιντ.
7. Αποφυγή αδικιών όπως:
- Γενικευμένη τιμωρία, με "κεκλεισμένων των θυρών" γήπεδα παντού. Ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι εκεί επεισόδια (!!!).


Ερωτήματα:

Ποιός θα αποζημειώσει τις ομάδες που έχασαν έσοδα; Η πολιτεία;
Οι ποδοσφαιρικές αρχές; Οι ομάδες που ευθύνονται για τα επεισόδια; ή μήπως κανείς;
Με ποιό σκεπτικό ή δικαίωμα θα αποστερηθεί τη χαρά του θεάματος ο φίλαθλος της Κομοτηνής, επειδή έγιναν επεισόδια στην Αθήνα;
- Απαγόρευση, στους κατόχους εισητηρίων διαρκείας, να δούν αγώνα που έχουν ήδη (προ)πληρώσει.
Θα τους επιστραφούν χρήματα;
Έχουν άραγε αναλογιστεί οι κ.κ αρμόδιοι τι θα συμβεί σε περίπτωση που προβούν σε αθρόες, μαζικές προσφυγές στη δικαιοσύνη;
     Ποιός θα πληρώσει το ......... μάρμαρο;


Υ.Γ Πρέπει να ληφθούν ψύχραιμα, μελετημένα ενδελεχώς μέτρα.
Οφείλουμε όλοι να βοηθήσουμε να συμπαρασταθούμε  ώστε να ευοδωθεί η προσπάθεια.
Διαφορετικά, θα μειώνεται δραματικά η προσέλευση των πραγματικών φιλάθλων στους αγωνιστικούς χώρους και θα θρηνούμε θύματα.
Αυτό θέλουμε;

Monday, March 9, 2015

WEATHER WAS ....

Kostas Dim.Chronopoulou 
the Author -Scholiografou

At last some began to combat violence in stadiums.
I wish I succeed, even if made ​​some foul during the "consolidation race."

Dangerous hooligans, incompetent and intolerant politicians and unacceptable "agents" deprive me -for years - can rejoice stadium!
Glad I congratulate the political leadership for effective decision - not verbal fantazomai- intervention.
I would syntrexo in This effort referring to some parameters it is good to note:
1. Equal, without asterisks, exceptions, discriminatory application of laws in every direction / team. Keep away from "names", influences, pressures, political costs or opadismo.
2. Search and punish not only the physical, but also the instigators.
3.The Mr. In / officer invite Mintiarches SMEs, ask to loosen (k) football fan tonnes war headlines and infuriating emissions of fans (especially young / immature) .If they fail to impose sanctions.
4. Is any unthinkable, making the threat not to admit of our teams of international participants.
   It punished all Greek football teams to represent it, because some other team episodes created?
5.Echoume sentences from two principles. The state, and relevant by laws: Football and judicial factors.
     Question: If penalties imposed by both, what happens? It alliloepikalyfthoun will merge or not to impose one or the other?
    Delicate matter affecting not only the law, and law enforcement, but also reactions, because of rivalry from other club.
6. There will be fans, fans, hooligans in the cup match and not to those games. Tricky (sic) and indigestible.
    I wonder: is another quality, attitudes, instincts, prostheses bachalakides / hooligans who go in cup competitions, from those of the league? (Ed let they themselves go everywhere).
    Unless the cup competitions touched furious schizophrenic hooligans Mr.Tzekil with a magic wand and turn him into kalosynato, serene Mr. Hyde.
7. Avoid injustices such as:
- Generalized punishment with "in camera" pitches everywhere. Whether or not there were episodes (!!!). Questions: Who will indemnify teams that lost revenue? The state? The football authorities? The groups responsible for the attacks? or does anyone? By what reasoning or right will be denied the pleasure of performing the fan of Komotini, because episodes were made ​​in Athens? - Prohibition, to holders of season tickets, to see game already (pre) pay. We will return the money? Have we consider Messrs responsible what happens if you make a massive, massive lawsuits?      Who will pay ......... marble? PS should be made ​​calmly, carefully researched measures. We all help we stand to prosper effort. Otherwise, you will dramatically reduce the turnout of actual fans in stadiums and will mourn victims. What do we want?
 
http://ksipnistere.blogspot.gr/2015/03/blog-post_116.html?utm_source=feedburner&utm

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg