Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Αφιέρωμα : Σύλλογος Φιλομούσων Πρώτης Σερρώνhttp://protiserron.gr/wp-content/uploads/2014/03/V13_Mous_1980.jpg
Πρώτη, Αναμνηστική Φωτογραφία 28η Οκτωβρίου
 1975, Μουσικοδιδάσκαλος:Βελλίκης Κ,
Πηγή: Αρχείο Συλλόγου


O Σύλλογος Φιλομούσων “Η Πρόοδος” ιδρύθηκε την 01/01/1925 από 45 ανήσυχους και δραστήριους νέους.
Σε μια εποχή που πολλές περιοχές της ελεύθερης Ελλάδας περνούσαν δύσκολες στιγμές, οι Κιουπκιουλίδες, σημερινοί Πρωταίοι, δημιουργούσαν την δική τους κουλτούρα τον δικό τους πολιτισμό. Αξίζει να αναγνώσουμε το καταστατικό δημιουργίας αυτούσιο:
Κατασταστατικόν του εν ΚΙΟΥΠ-ΚΙΟΪ Συλλόγου Φιλομούσων “Η Πρόοδος”. Κεφάλαιον Α΄. Τίτλος, Έδρα και Σκοπός του Συλλόγου:
Αρθρον 1ον. Συνίσταται εν Κιούπ-κιοϊ Σύλλογος Φιλομούσων υπό την επωνυμίαν “Η Πρόοδος” σκοπόν έχων την διανοητικήν ανάπτυξιν και την ηθικήν μόρφωσιν των αποτελούντων αυτόν μελών.
Αρθρο 2ον. Μέσα προς επίτευξιν του σκοπού τούτου έσονται:
α) η σύσταση αναγνωστήριου, ούτινος η λειτουργία κανονισθήσεται δι ιδίου κανονισμού αναρτηθησομένου εν τη αιθούση του αναγνωστηρίου,
β) η δι αναγνώσεως διαφόρων ωφελίμων βιβλίων και περιοδικών διανοητική τε και ηθική προαγωγή των μελών
γ) δια συναυλιών, διαλέξεων, θεατρικών παραστάσεων και εκδρομών και δι ιδρύσεως νυκτερινής σχολής
Ο Σύλλογος έκτοτε έχει συνεχή λειτουργία, με εξαίρεση μικρά διαστήματα στην περίοδο της Κατοχής όπου οι μαθητές είχαν κρύψει τα όργανα για να μην λεηλατηθούν από τους Βουλγάρους Την ακμή του συλλόγου αποδεικνύει το κτήριο στο οποίο στεγάζεται.
Σήμερα λειτουργούν δύο τμήματα Φιλαρμονικής, προχωρημένων και αρχαρίων, και τέσσερα τμήματα χορευτικού, παιδικό, εφήβων, ανδρών-γυναικών, γερόντων.
Η δραστηριότητα του συλλόγου είναι συνεχής μέσα στην Πρώτη, αλλά και στους γύρω νομούς με συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσειςΟ Σύλλογος για σειρά ετών διοργάνωνε και συμμετείχε σε φεστιβάλ φιλαρμονικών, τα οποία σταμάτησε από έλλειψη οικονομικών πόρων.
Ωστόσο, ακόμα και ήμερα συνεχίζει να διοργανώνει το έθιμο της “Ντερβένας” στις Αποκριές και να συμμετέχει σε εθνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Φωτογραφικό αφιέρωμα στο Σύλλογο Φιλομούσων
 “Η Πρόοδος”

http://protiserron.gr/wp-content/uploads/2014/03/F6_Mous_pasxa1945.jpg 

Πρώτη, Κυριακή του Πάσχα 1944, Μουσικοδιδάσκαλος:Βόϊκος Μ,
Πηγή: Αρχείο Φάκα Θ.

http://protiserron.gr/wp-content/uploads/2014/03/gn2_1945Mousikhs.jpg 
Απελευθέρωση Σερρών 29/06/1948, 
Μουσικοδιδάσκαλος:Βόϊκος Μ,
Πηγή:Αρχείο Γιουβανούδη Ν.

http://protiserron.gr/wp-content/uploads/2014/03/ga1_1965Mousikh.jpg

Πρώτη,Αναμνηστική Φωτογραφία στο Αγίασμα του Αγίου Γεωργίου, 
28η Οκτωβρίου 1949, Μουσικοδιδάσκαλος: Βόϊκος Μ.
Πηγή: Αρχείο Γιουβανούδη Α.

http://protiserron.gr/wp-content/uploads/2014/03/gn3_1947Mousikh.jpg

Πρώτη, Αναμνηστική Φωτογραφία στον περίβολο
της Αγίας Παρασκευής,1950, Μουσικοδιδάσκαλος:Βόϊκος Μ,
Πηγή: Αρχείο Γιουβανούδη N.

http://protiserron.gr/wp-content/uploads/2014/03/F5_Mous_1-1-64.jpg 
Περιφορά Θεοφανίων στη χιονισμένη πρώτη,
 06/01/1959, Μουσικοδάσκαλος: Φάκας Θ.
Πηγή:Αρχείο Φάκα Θ.

http://protiserron.gr/wp-content/uploads/2014/03/F3_Mous_23-4-66.jpg 
Κάλαντα Πρωτοχρονιάς 01/01/1964 Μουσικοδιδάσκαλος:Φάκας Θ,
Πηγή: Αρχείο Φάκα Θ.

http://protiserron.gr/wp-content/uploads/2014/03/ga1_1965Mousikh1.jpg 
Πρώτη, Περιφορά εικόνας Αγίου Γεωργίου 23/04/1966,
 Μουσικοδιδάσκαλος:Φάκας Θ.
Πηγή: Αρχείο Φάκα Θ.
http://protiserron.gr/wp-content/uploads/2014/03/V13_Mous_1980.jpg 
Πρώτη, Αναμνηστική Φωτογραφία 28η Οκτωβρίου 1975, 
Μουσικοδιδάσκαλος:Βελλίκης Κ,
Πηγή: Αρχείο Συλλόγου

http://protiserron.gr/wp-content/uploads/2014/03/3mousikh_198.jpg 
Πρώτη,Αναμνηστική Φωτογραφία 25ης Μαρτίου 1981,
Μουσικοδιδάσκαλος: Βελλίκης Κ.
Πηγή: Αρχείο Συλλόγου

http://protiserron.gr/wp-content/uploads/2014/03/1mousikh_01-1984.jpg 
Παρέλαση στα Σέρρας, υπό το βλέμμα του Προέδρου 
κ. Κων/νου Καραμανλή 29/6/1984, 
Μουσικοδιδάσκαλος: Αραμπατζόγλου Σ,
Πηγή: Αρχείο Συλλόγου

Οι μουσικοδιδάσκαλοι του Συλλόγου
1926-1932 Γούναρης1932-1937 Δεν υπήρχε δάσκαλος (οικονομική κρίση)
1937-1940 Χατζηχρήστος
1940-1944 Περίοδος Κατοχής
1944-1948 Δελής Ευστάθιος
1948-1953 Βόϊκος Μιχαήλ
1953-1954 Γέρος Στέργιος (Τγέγουτζηκ)
1954-1956 Μόραλης
1956-1957 Πριτσούλης Στέργιος
1957-1967 Φάκας Θεμιστοκλής
1967-1968 Αραμπατζόγλου Σταύρος
1968-1982 Βελλίκης Κων/νος
1982-1984 Αραμπατζόγλου Σταύρος
1984-1987 Φάκας Θεμιστοκλής
1897-1990 Κωστούδας Θεόδωρος
1990-2001 Φάκας Θεμιστοκλής
2001-2010 Βελλίκης Βασίλειος

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg