Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Πρώτη Σερρών : Ντοπιολαλιές από τον Παναγιώτη Δασκαλούδη- Μουχαμπέτι για την μουκαέτσα (ορεξάτη – πρόθυμη για εργασία) νεολαία…..
 
Παναγιώτης Δασκαλούδης 

(Η συζήτηση έγινε σε άλλο τόπο και η γλωσσική διάλεκτος είναι διαφορετική, διασκευασμένη όμως παρακάτω στη δικιά μας Πρωταίικη).
Συζήτηση μεταξύ του Τάκη και του Πάνου….
-Αρέ συ Πάνου…… Η σημιρνιά νιουλαία είνει μόν για τσιουμακιές…. Ίτσι μουκαητλ΄κι για δλειά…..
-Κι συ ρε Τάκη απού που του καταλαβαίνς…….
-Θα συ πω…….Όλνοι έχουν απού ένα τηλέφουνου στου αφτί τς, κι βίρα χλιάρσμα, κνούν τα χέργια τς, παένουν σια δω σια κει, κι σημασία δε δίνουν ζντου διπλανό τς…….
-Ε και……ειπιδής μιλούν στου τηλέφουνου, πάει να πει ότι είνει αχαήριφτοι;……. Τι είνει αυτά που λές ρε Τάκη……
-Μη βγιάζισει ρε Πάνου κι μι τνάζισει μπιρντέν να σ υποστηρίξ…….Θα συ πω κι άλλα…. Βλέπς τα ξινταμένα τα πιδγιά, να ξουρίζουν σ τρίχεις απού του στήθους, απού τα πουδάργια, απ τα χέργια……. Θα να είνει γναίκεις….. Κι καταπόδι, παένουν κι κουρντγιούντει σ καφιτιρίεις θα τα κουπρόσκλα κι του μουχαμπέτι για ντη κρίση παένει ρουδάνη……Λεν για του κακό που τζ βρήκει, απού δε βρίσκουν δλειά διηφθυντή, ότι φταίν οι προυγούμηνεις γινιές για του καταντιό, αλλά ξέρουν να ξικουκαλίζουν τς συντάξεις απού ζ μπαμπάδεις κι απού σ πάπδεις….. Κάνουν λέν τάχατεις σκληρόν αγώνα μι τα μουχαμπέτχια απού σ καναπέδεις…..Κι άμα δεν κάντει σ καφιτιρίεις, όλη ντη μέρα κάντει στου κουμπγιούτιρ κι παίζουν μι κείνου του Φέιζμπουκ…… Μόν για ντου χαλέ σκώντει κι άμα τς πιρικάνει η νυσκάδα……. Άντι κι μιρικά κουπούκια απ ντ αφνοί, ξισκώντει κι παένουν κάτ απ σ πουλιτικές σημιούδεις κι τσιρίζουν τάχατεις ότι σ πνίγει του δίκιου, κι αυτό του λέν «αγώναν»…… Γω Πάνου, αγώνας ξέρου ότι είνει να κουπχιάειζ, να δλέβζ, να διαβάειζ, να σχιέσει κι να κνάς τα χέργια κι τα πουδάργια, να μη πιριμένς απού σ άλνοι, ούτι να συ στρώνουν ντη δλεια κι συ μον να στρουγγυλουκάθησει θα ντη βουνιά ή θα ντη λάσπη….Κι ούτει να πιριμένουν απού σ κουπουκλαμάδεις απ τα κόμματα να ζ βρουν δλειά, απού αφνοί σ κιαρατάδεις που οι αρχηγοί τς, ζντη ζουή τς πουτές δε δούλιψαν….. Μι όλα αυτά που σι είπα, δε κατάλαβεις ότι οι νέοι είνει να πάρς μνια ξικλάδιστη κι βίρα να κουπανάς όπου βρεις;…..

-Καλός είσει ρε σύ Τάκη……. Άντι να τα βάλουμει μι ντη νιουλαία……Φταίει γάδαρους κι δέρνουμει του σαμάρι…. Κι άμα θέλς, να συ πω γώ τι βλέπου σ νέοι……
Τώρα που κάνουμει μουχαμπέτι κι σκατουτρώμοι για ντ αφνοί, μπιηλιούκια νέους κόσμους κνει γη κι ουρανόν…… Δεν κάντει όλνοι στου κουμγιούτιρ, δεν χλιαρίζουν ουλουένα μι τα κινητά κι δε πίνουν όλη ντη μέρα φραπέν σ καφιτιρίεις…… Κι σια δε βρίσκουν δλειά σύμφουνα μι κείνα τα κουλουπτυχία τς που πουλνοί καταξουδέφκαν για να τα πάρουν κι κανένας δε τα χρειάζητει, βρίσκουν δλεια σύμφουνα μι ντη νυσκάδα απού τς έχει κόψει…… Κι άμα δε βρίσκουν κι καθόλου δλειά, ειπειδής πουλνοί έχουν κι λίγου τσίπα απάνου τς κι μνια σταλιά φιλότιμου, σκώνουντει κι φέβνουν όξου κι κάνουν ότι δλεια μπουρούν…… Κι αυτό του πράμα, είνει αγώνας Τάκη, κι όλα τα άλλα που μι λες για σ νέοι, δε τς πχιάνουν όλοι…… Αλλά που θα πάει……. Μνια μέρα θα γυρίσει κι τρουχός…..
-Δηλαδή τι θέλς να πεις ρε Πάνου……
-Τάκη……λιγότιρα γι σ νέοι κι όχι κατηγόργιες για όλνοι…..Θέλς δε θέλς μιθάβριου αφνοί θα μας κουμαντάρουν…..Κι ένα να ξέρς….. Πουτές μη καμπαρντίζισει ζ ναρχή, άμα δε δεις του μπίτζμα…..γιατί όπχιου πατσάδι πιργιλάς ζντη πόρτας πάει κι φυτρώνει……


https://www.facebook.com/panagiotis.daskaloudis?fref=nf 


Επιμέλεια : Παύλος  Π. Νούνης
 

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg