Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Πρώτη Σερρών: Ντοπιολαλιές από τον Παναγιώτη Δασκαλούδη-Ο ώριμος άνθρωπος και η παραγινωμένη ντομάτα.
Παναγιώτης Δασκαλούδης
Παναγιώτης Δασκαλούδης 
Έλεγε κάποτε στα παιδιά ο δάσκαλος…….
-Όταν θα μεγαλώσετε και θα γίνετε πιο ώριμοι άνθρωποι, τότε θα μπορείτε να σκέπτεστε σωστά και να παίρνετε σωστές αποφάσεις…….
-Κι τι πα να πει κύριη «ώριμους» άθρουπους;…….. ρώτησε ο Δημήτρης…….
-Ρωτήστε τους γονείς σας να σας πουν……..είπε ο δάσκαλος και αύριο να το συζητήσουμε……..
Έτσι ο Δημήτρης, αφού πήγε στο σπίτι, ρώτησε τη μητέρα του, τι είναι «ωριμος» και αυτή μέσα στη σκοτούρα που είχε από τις δουλειές του νοικοκυριού, του απάντησε…..
–Να «ώριμους»….είνει η γινουμένους……. Πως χτάειζ κείνεις κει ζ ντουμάτεις απού είνει κατακόκνεις….. Εεε…..αυτές είνει γινουμένεις, «ώριμις»….. Κι κεινεις που είνει πουλύ κόκκνεις κι λίγου νιρουλιάρκεις, είνει παραγινουμένεις……πιο «ώριμις»……. Κατάλαβεις;………
-Κατάλαβα μάννα κατάλαβα……. Είπε ο Δημήτρης.
Την άλλη μέρα στο σχολείο ρώτησε και πάλι ο δάσκαλος το Δημήτρη τι έμαθε για το «ώριμος» και αυτός του απάντησε……
-Κύριη έμαθα τι θα πει ώριμους άθρουπους……. Η όριμους άθρουπους είναι η γινουμένους…….θα σ κόκνεις ζ ντουμάτεις που άμα τζ ζλήξ είνει λίγου μαλακές…… κι ου πουλύ όριμους θα σ παραγινουμένεις ζ ντουμάτεις, που άμα τζ ζλήξ, καταλαβαίνς ότι είνει θα του νιρουμπλιάκι……. αγούλα σκέτη…….


https://www.facebook.com/panagiotis.daskaloudis?fref=hovercard 


Επιμέλεια: Παύλος  Π. Νούνης
 

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg