Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Θεσσαλονίκη:Η νέα Γραμματεία ΔΑΚΕ Ομίλου ΟΤΕ Θεσσαλονίκης Κυριάκος Σιδηρόπουλος
Ο Πρόεδρος της νέας Γραμματείας ΔΑΚΕ Ομίλου ΟΤΕ Θεσσαλονίκης

 
Θεσσαλονίκη 30/11/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κύριοι
Στο πλαίσιο εφαρμογής του  κανονισμού λειτουργίας της ΔΑΚΕ και μετά από την σημερινή συνεδρίαση των  ΔΑΚΕ  Ομίλου  ΟΤΕ  Θεσσαλονίκης , αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση
της νέας γραμματείας , η οποία έχει ως εξής :
Πρόεδρος
:
Σιδηρόπουλος
Κυριάκος
Γ. Γραμματέας
:
Καραδάκης
Δημήτρης
Αντιπρόεδρος
:
Κουκουρίκος
Βαγγέλης
Αν. Γραμματέας
:
Νικολαίδης
Μάριος
Γρ. Οργανωτικού
:
Καμαλακίδου
Μαρία
Γρ. Δημοσίων Σχέσεων
:
Χ"μιχαήλ
Γιάννης
Γρ. Οικονομικού
:
Γκρέζιος
Γιάννης 

Ο Πρόεδρος                                                        Ο  Γ. Γραμματέας

         Σιδηρόπουλος Κυριάκος                                                  Καραδάκης  Δημήτρης    

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg