Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Οι συλλογές μου: CART POSTAL-RHODOS,ΡΟΔΟΣ
 28-5-1980 Ρόδος,Η νέα Αγορά την νύκτα
Rhodos New Market by Night
Έκδοσις : Γ.Μακρής-Ρόδος
 28-5-1980 Ρόδος,Ανθόκηπος
Rhodos,Flower Garden
Έκδοσις:Ι.Κοζάς,Π.Σακελλαρίδης
 28-5-1980 Ρόδος,Έλαφος-Φάρος
Rhodes,Stag Light-House
Έκδοσις:Γ.Μακρής-Ρόδος
 28-5-1980 Ρόδος,Έλαφος-Φάρος

Rhodes,Stag Light-House
Έκδοσις:Ι.Κοζάς,Π.Σακελλαρίδης 

28-5-1980 Ρόδος,Η Θαλασσινή πύλη
Rhodes,The Sea gate
photo Spyros Tselentis
Edition Garmen-Rhodes 
28-5-1980 Ρόδος,Παλαιά Πόλις
Rhodes,Old City 
Έκδοσις:Ι.Κοζάς,Π.Σακελλαρίδης 

Επιμέλεια: Παύλος  Π. Νούνης

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg