Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Πρώτη Σερρών : Ντοπιολαλιές του μόνιμου συνεργάτη μας Παναγιώτη Δασκαλούδη- " Πλιά κι μέλια"…...

Image
 https://togefyritisart.wordpress.com


 
Τα....πλιά !!!!!!!! & τα ...μέλια!!!!!!! 


Παναγιώτης Δασκαλούδης 

Για να γελάσουμε και λίγο με ένα "πονηρό" μουχαμπέτι.....

" Πλιά κι μέλια"…...


Η συζήτηση έγινε σε μία αυλή μεταξύ τριών αντρών, όταν τυχαία πέρασε απ΄εκεί ο Γιάννης που γύριζε από τον χασλαμά και τον φωνάξαν οι άλλοι δύο για καφέ……
-Έλα ρε Γιάννη……καλημέρα, κάτσει να πχεις καφέν μι μας….
-Αχ ρε πιδγιά…… Ούτι για κάτσμου γίνκα ούτει για δλειά….. Δγιό κάτχια έγινα κι καμπούργιασα πρώιμα….. Στράβουσει η μέση μ κι όλου χαμλά χτάζου….. Ζντουν ανήφουρου τα μάτχια δε πάν…..
-Γιάννη…..πάεινει κατά ντη λάσπη, να χουθείς όδει κει μέσα για να ξικαμπουργιάεις… Έτσι ήταν κι η Νικόλας κι όλνοι ντουν είπαν να παένει εικεί….. Άμα μπήτσαν τα καπνά, πήρει τα πράματα κι πήγει εικεί…… Έκατσει καμπόσεις μέρεις, έμπεινει μέσα ζντη λάσπη προυί κι βράδυ….Είχαν στήσει κι τσιαντ΄ρι κι κμούνταν παρά δίπλα…… Μνια βδομάδα έμεινει κει κι καταπόδι ξικαμπούργιασει…..Δγιές τουνα κι συ κι θα καταλάβς….
-Δε μι λέτει ρε σεις που είστει σ πρακτικής ιατρικής, μπας κι η λάσπη ξικαμπουργιάζει κι ντη καμπούρα απ του πλι μ;…… Γιατί ιμένα του πλι μ είνει στραβό, αλλά όσεις φουρές όταν ήμαν μικρός κι κάθουμαν μέσα ζ κουπάνα όταν πλύνουμαν, τράνιβει όταν ζισταίνουνταν, αλλά για λίγου κι δε ίσχιουνει μι τίπουτα….. Λέτει να θέλει παραπάν κάτσιμου στου ζιστό νιρό για να δγιώ γιατριά;…… Αλλά τι γιατριά, άμα είνει στραβό, στραβές δλειές θα κάνει…… Δε βαργιέσει……
-Αχ ρε Γιάνκου……διαουλιμένους είσει….. Αλλά για αυτό του πράμα που μας λες, δε ξέρουμει άμα έχει γιατριά…. Αλλά τι σι νοιάζει για ντ αυτό…… καμπούρκου ξικαμπούρκου, στραβό ξιστραβό, τρανό για μικρό, ντη δλεια ντη κάνει…..Μη παραπουνιέσει για ντ αυτό….. Αυτά είνει τυχιρά πράματα απού ντου Θιό….. Θμάσει εικείνουν ντου τσιόμπανου που είχαν Κώτσιους;…… Όταν ήρτει στου χουργιό μανταλουμένους ήταν συνέχεια κι ίτσι όξου δε σχιούνταν…..Καταπόδι όμους, ήθιλει να βρει γναίκα για να παντρηφτεί κι ρουτούσει αν ξέρουμει κανα κουρίτσι…. Ιγώ ντουν είπα,….ναι ρε ξέρου. Τύχη του λέν….Τυχιρό που λέμει…. Ντη γναίκα, του καρπούζι κι του πλι τα δγιαλέγς ζντη τύχη κι κουτουρού…..Κι ότι σι τύχει σι τύχει…. Αλλά ισύ ρε Γιάνκου, είσει προύτσιους πιταλουμένους….. Κι ντιπ να σι κόψουν του πλι, συ πάλει θα καβαλκέβς…. Είσει προύτσιους που απού βίρα ανιβαίνει κι όχι ινιλμές που ίτσι δε πρόλαβει να κάνει ντη δλειά….
-Κι τι είνει ρε σεις ινιλμές;……
-Γιάνκου…..Ινιλμές είνει του μπουρτζμένου του μικρό τραγί…. Παλιά του μπούρτζαν προυτού καβαλκέψει, για να βάνει κρέας κι να μη μυρίζει…… Κι άμα του μπούρτζαν ικτός απού ότι έβαζει κρέας, δε πάεινει για καβαλίκιμα μι σ γίδεις…… Για ντ αυτό σι είπαμε προύτσιουν που τραβά ζ ανηφόρα κι όχι ινιλμέν, γιατί του ιργαλείου σ πρέπει να είνει δγιαμάντι απού χαράζει τζιάμνια…..
-Α να χαθήτει ρε αζγκίνδεις….. Μουχαμπέτι που άνξατει τώρα…. Τι στραβιά τι μικρή τι τρανή….. Δγιο τρεις απού ντη που ντη δουκίμασαν, όταν τς ρώτσα μη είπαν ότι ήταν σκέτη γλύκα……
-Αντι ρε Γιάνκου……. Μη μας πεις ότι ντη ταϊειζ κι μέλι….
-Ε όχι δα….δε ντη κουλμπώ κι μέσα στου μέλι……
-Ρε Γιάνκου….. ζντου κάμπου έχει ένα χουρτάρι, καντουργιά του λεν, που του βάζουν μέσα στου νιρό κι του βράζουν, κι κάνει για όλεις σ αρρώστχεις…. Σταματά του αίμα άμα κουπείς, γιατρέβει του βγάσμου, δυναμώνει κι του ζγκούντμα κι άλλα πουλλά…..
-Αχ ρε παλκάργια……Τι να σι κάνουν τα χουρτάργια κι τα μέλια…….Άμα του καμτσίκι δε τραβεί, γιρνά κι άστα να πάν….. Αλλά κι σ γναίκεις μας να ρουτήσουμε κι ντη γριά που είνει γριά, του μνυαλό τα δε ξικουλα απού ντ αυτό….. Αφού παλιά ρώτσαν μνια γριά ….. «τι προτιμάς γιαγιά, ένα βάζου μέλι, γιά ένα στραβουκαμπούρκου πλι»….. Κι η καημένη η γριά τς είπει….. «Αχ πιδγιά μ…..πού δόντγια για του μέλι»….. Τάχατις του μέλι μι τα δόντγια θα του ματσαλούσει κι θα ήταν τρανός μπιλιάς για αυτήνα…… Ινώ για του άλλου,….. ιφκουλία θα ήταν….καταλαβαίντει.


Σχόλιο του blog:

Αχ. ..ρε Γιώτη. ...πρώτη φορά. .γέλασα με δάκρυα! !!!!
Να είσαι καλά. ..
Μου έφτιαξες την ημέρα μου. ...


Επιμέλεια-Φώτο : Παύλος Π.Νούνης

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg