Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Πρώτη Σερρών :"ΩΔΗ........γυναίκας προς άντρα, σύζυγο, πατέρα Ρωμιό": Ντοπιολαλιές με τον αγαπητό φίλο Δημοσθένη Κοσλίδη

Περίεργα πράγματα για τα οποία μαλώνουν τα ζευγάρια
Δημοσθένης Κοσλίδης

"ΩΔΗ........γυναίκας προς άντρα, σύζυγο, πατέρα Ρωμιό": 

Ντάπιτερ, Γιουβάν', ε Γιουβάν', στου γκρέμνου πλια να πάει η καταραμένους(πολικός) κι όλα τα κουπούκια που ντουν ακλουθάτι. Πιρίμινις να πάθ'ς τόσα καζίκια κι να φας τόσα τσιβιά για να βάλ'ς η απέχαλους νιουνιό. Ήσαν κάπουτις του πρώτου ισνάφ κι τρανός τσιουρμπατζής κι μι τα καμώματα σ' τα κουμματικά κατάντσις τώρα τσιουπλάκ'ς. Μια ζουή, η δόλια, μουναχιά μ' αγουνιέμι μι του ριμάδ' του καπνό, τα χουσμέτια κι ντου ταϊφά μ' κι συ αϊλιάκ'ς κάτ' απ' του πλατάν' μο μπάφκις κι σάχλις. Μπουλάκιμ τώρα ντιπ να μουλώκ'ς κι να κάτ'ς στ' αβγά σ', οι αφτέλις σας κριμάσκαν πλια, έφαϊτι μουναχοί ντου πατσιά σας!!!!Σχόλιο του blog: οι φωτογραφίες για τις ντοπιολαλιές
είναι ευθύνη του διαχειριστή….Επιμέλεια : Παύλος Π.Νούνης
 

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg