Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Πρώτη Σερρών : Ντοπιολαλιές-Γιουρουβιζγιόν 2016 & Σκατουμουχαμπέτχια…….!!!!!! του μόνιμου συνεργάτη μας Παναγιώτη Δασκαλούδη

η εικόνα προφίλ του Παναγιώτης Δασκαλούδης 
Παναγιώτης Δασκαλούδης 

Γιουρουβιζγιόν 2016.
Είδαμει ζντη τηλιόραση ντου διαγουνισμό ζ Γιουρουβίζιουν. Ικεί που παραβγαίνουν κάτι ζουργιάρκα πιδούδγια άντιροι κι γναίκεις απού πουλλά κράτη, ντυμένοι θα τα καρναβάλια, για να βγάλουν αυτόν απού θα τραγδεί πιο καλλά απού όλνοι. Αλλά όλνοι τς, όλλα τα ιξίικα κάνουν κι μον που δε τραγδούν. Τσιρίζουν μιρικοί θα ζ μπουτκοί, μπδούν θα τα μαϊμούνια, ξιαβρακώνουντει, φουρούν κάτι ρούχα θα ξισκισμένα παρτάλια θαρείς κι μέσα απού τα παλιούργια τα έβαλαν, πασαλίβουντει μι γράσσα για να γιαλουκουπούν, ξουρίζουν σ πατσιάδι τς θα ζ γλόμποι κι όλνοι γίνουντει ντάρ μαντάνι. Οι θκοί μας ήταν μνια παρέα που ντην έλιγαν Άργκου. Βγήκαν στου κέντρου ζντη μέση για να τραγδήσουν κι πρώτα άρχισει να παίζει ένας ντη πόντια ντη λύρα. Καταπόδι δγιο γναίκεις μι άσπρα φουστάνια άρχισαν να τραγδούν στα ξένα κι άλνοι δγιό κακαβανοί μι κάτι παντουλόνια θα πουτούργια ήλιγαν κι αφνοί κάτι μουχαμπέτχια στα Ιλλινικά χουρίς όμους να τραγδούν. Κι βίρα μπδούσαν κι βίρα σχιούνταν άντιροι κι γναίκεις κι ένας άλλους τχυπούσει κι του νταούλι κι όλνοι μαζί νόμζαν ότι τραγδούσαν ντη μιλουδία. Τσίρξαν τσίρξαν στα Αγγλικά, είπαν κι κάτι μουχαμπέτχια στα Ιλλινικά, μπήδηξαν θα τα μαιμούνια κι καταπόδι ένας απού σ άντιροι έβγαλει του πκάμσου τ για να φαίνητει ότι είχει κάνει μι μπουηά πίσου ζ ράχη ένα άσπρου δέντρου, έκανει μαηλιάκια κι κουλουτούμπεις κι στου τέλους ξαπήλουσει κι χαμλά. Αλλά κείνοι που ζ βαθμουλόησαν, δεν απόμναν ιφχαρηστιμένοι κι έτσι ταχιά δε θα ξανατραγδήσουν. Πάντους μιρικοί απού μάς θα ήλιγαν άμα σ ρουτούσαν, ότι καλλίτιρα θα ήταν μαζί μι του νταούλι, να πάηναν κι δγιο ζουρνούδγια, να λιγαν κείνου του τραγούδι που του ξέρουν όλνοι, «μήλου μ κόκκινου», να ιφχαρηστηθούν όλνοι οι Έλληνεις μι ντη ψχή τς. Θα άρζει μπάριμ σ Έλληνεις κι ντεφ να γίνουν οι ξένοι…….

Σκατουμουχαμπέτχια…….!!!!!!

-Αρε σεις…..κάθι τρεις κι λίγου λέλει κι ξιλέμει κι όλου του μουχαμπέτι για «σκατά» λέμει ή για «σκατά» ακούμει….. Ζτνη τηλιόραση θέλς, στα θέατρα θέλς, πιδγιά-γηρότοι αναμεταξύ τς, κάθι λίγου όλου αυτήνα ντη λέξη ντην αναφέρνουν……
Άμα θέλουν να κακουλουγήσουν τουν άλλου ντου λεν «σκατά τα έκανεις», άμα θέλουν να ντου καταραστούν «άη στα σκατά που δω πέρα», άμα χτάζουν καμνιά όμουρφη κι αδύνατη «τι σκατά τρώει» λέν κι κρατχιέτει έτσι. Άμα κουτσουμπουλεύει κάπχοιους ή κάπχια λεν «αυτός ή αυτήνα σκατουτρώει» για άλνοι, άμα λέει όλου μουχαμπέτχια για άλνοι του λεν «σκατουχούλιαρου». Άμα πάλι κάποιους δεν έχει αλισβιρίσχια μι κανέναν λέν «βράζει στα σκατά τ», άμα είνει πινισχιάρς λέν ότι «κι του σκατό τ πινέβει», άμα ντουν έρχουντει απανουτές αναπουδγιές λεν «απού τα σκατά στα απόσκατα», άμα είνει συμφιρουντουλόγους λεν «κι του σκατό τ του θέλει». Άμα είνει κανένας ντιπ αχαήρηφτους κι τιμπιλαράς λεν ότι αυτός είνει «μον φαϊ κι σκατό», άμα δεν έχει καλή ψυχή ντου λεν «σκατόψυχου». Άμα πάλι θέλουν κάτι να του παραμιρίσουν κι να μη του δώσουν σημασία, λεν ότι «αυτό είναι σκατά πατμένα» κι άμα θέλουν κάπχοιουν να ντου βρίσουν ντου λεν «σκατά στα μούτρα τ». Εκείνουν πάλι ντου μπούμπουρα που ζτη καθαρεύουσα ντου λεν «σκαραβαίου», κείνουν που παένει ζ γκαβαλίνεις ντου λεν κι «σκατουμπούμπουρα», του χαρτί απού σκουπίζουν σ κώλοι, του λεν «σκατόχαρτου» κι άμα κανένας έχει τσιπράδεις ζντη φάτσα τ ντου λεν κι «σκατουτσαγκρισμένου»….. Κι τώρα τιλιφταία, έτσι που μας τα έκαναν κνει οι «σκατατζήδεις» οι πουλιτικοί, οι πιρισσόροι απού ντην ανέχεια κι απού ντη νυσκάδα έχουν «ξιράνει του σκατό τς» κι πάρα πουλνοί «έχουν κάνει του σκατό τς παξιμάδι»……


Σχόλιο του blog:
Για μία  φορά  ακόμα  Παναγιώτη μου βρήκες τον σφυγμό του… λαού στην καθημερινότητα του!!!
Συγχαρητήρια
 

Επιμέλεια :Παύλος Π.Νούνης 

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg