Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Πρώτη Σερρών : Ντοπιολαλιές-"Η Τσιτσιουπάτσιου η Φιληνάδα κι η Φίλης". Του μόνιμου συνεργάτη μας Παναγιώτη Δασκαλούδη


Σχόλιο: Η επιλογή των φώτο και των σκίτσων
είναι επιλογή του blog 


"Η Τσιτσιουπάτσιου η Φιληνάδα κι η Φίλης"
Η Βασλική ίσα μι διακόσχια κιλά απού του κόμμα σ Νέας Δημουκρατίας, γύρου στα ιξήντα χρουνών, κάνταν μι ντη Κατίνα απού ήταν απού σ Σύριζα του κόμμα, πχιο νέα κι μι πουλύ λιγότιρα κιλά, έκαναν μαχαλάν τάχατις κι έλιγαν για σ απουφάσεις σ Φίλη.
-Μαρή Κατίνα…….Να μι είπει γιός ζουμ απού είνει καθηγητής, ότι η Φίλης η Υπουργός σ Πιδείας, θα καταργήσει κι τα Αρχαία στα σχουλειά……Θα κάνουν τα πιδγιά κόμ λιγότιρεις ώρεις τέτχοιου μάθημα…… Κι να ηταν μόν αυτό, πάει κι έρχητει…..
-Έη βα μαρή Βασλική κι συ, κι άμα δε μάθουν Αρχαία, τι θα πάθουν τα πιδγιά……. Άμα μπιτίσουν τα σχουλειά, όλα τα Αρχαία θα θμούντει……Αμ πως κι δεν. Τα πιδγιά κάνουν μάθημα κι δγιαβάζουν μόν για να πιράσουν σ τάξεις κι καταπόδι ζβούν όλα απού το κιφάλι τς……Δεν έκανει κι τίπουτας κακό στα πιδγιά, τα λάφρυνει απ του δγιάβασμα……
-Εμ συ μαρ Κατίνα τι θα πεις…….Απού σ Σύριζα του κόμα αφού είσει, ντου δικιουλουγείς….. Δεν είδεις μαρή, που δεν έχει μπιτήσει κανένα Πανηπιστήμιο κι έγινει κι Υπουργός Πιδείας;….. Κι είπει ότι ζντη Μικρά Ασία, δεν έγινει η γινιουκτουνία σ πουντίουν κι τάχατις κι ότι λάθους μας τα έμαθαν…..
-Ε δεν είνει κι έτσι Βασλική μ…… Η άθρουπους άλλου ιννουούσει κι ισείς αλλοιώς του κατάλαβτει…. Η Φίλης είνει καλός άθρουπους……
-Τι να συ πω μαρ Κατίνα τώρα κι σένα…… Υπουστηρίειζ κείνουν ντου μπίσκου ντου φαγά, ιπειδή είστει απ του ίδγιου κόμμα κι δεν παραδέχησει ότι για τέτχοια δλειά, για Υπουργός Πιδείας ίτσι δε κάνει αυτός…….
-Βασλική…… ότι κι να πω, συ θα ντου κατηγουρείς κι θα κατηγουρείς ντου καθένα απού δεν είνει μι του κόμμα σας….. Άντι γειά σου τώρα, φτάνει τόσουν μαχαλάν απού έκαναμει, θα τα ξαναπούμει……
Σκώθκει μανζμένα η Βασλική έφκει κι καταπόδι νά κι η Βαγγιλή, Συριζαία κι αυτήνα…..Έκατσει κει που μιριά απ ντη Κατίνα κι η Κατίνα άρχισει να ντη παραπουνιέτει για ντη Βασλική κι να ντη λέει……
-Μαρή Βαγγιλή……Ντην είδεις ικει αυτήνα ντη Βασλική…..Πιτώρα ήταν δώ κι κατηγουρούσει ντου Φίλη μας…… Ντουν έλιγει ότι είνει θα μπίσκους, ντουν έλιγει αγράμματουν κι ότι δε κάνει για Υπουργός Πιδείας κι ότι μον του χάψμου του νοιάζει….. Δε χτάζει μαρή τα χάλια τς που είνει θα μπαμπάτσκους γκύλντρας, απού ουλουένα χάφτει κι του παίζει κι αγράμματους δικηγόρους…..
-Αμάν γιαζ΄κ Κατίνα μ, αμάν γιαζ΄κ…… Αυτήνα μι τόσου λέσι απού έχει, αυτήνα η «τσιτσιουπάτσιου» κατηγόρσει ντου Φίλη;…… Αυτήνα μι φαίνητει ότι αντί για Βασλική θα έπρειπει να ντη λεν «Φιληνάδα»……Μι τόσου τσιτσί απάνου τς……
-Σουστά σουστά……Βαγγιλή, δίκιου έχς. «Φιληνάδα» θα ταίργιαζει καλλίτιρα……

Επιμέλεια: Παύλος Π.Νούνης

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg