Το δικό μου κανάλι

Το δικό μου κανάλι
You tube

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016

Πρώτη Σερρών : Ντοπιολαλιές του μόνιμου συνεργάτη μας Παναγιώτη Δασκαλούδη-"Είνει να μην σι αγαπά πουλύ η γναίκα σ….."

Αποτέλεσμα εικόνας για πονηρές γελοιογραφίεςΠαναγιώτης Δασκαλούδης 

Είνει να μην σι αγαπά πουλύ η γναίκα σ…..

Μνια γναίκα πήγει ντουν άντρα τς ζντου γιατρό. Γιατρός, ιξέτασει ντουν άντρα για πουλύ ώρα κι μι πουλύ προυσουχή κι καταπόδι, φώναξει ντη γναίκα μουναχιά τς για να ντη πει τι έχει η άντρας κι έλειγει……
-Κοίτα να δγείς κυράμ…… Η άντρας είνει σι μνια κατάσταση πουλύ σουβαρή….. Έχει πάθει βαργιά κατάθλιψη, ιπειδή είνει συνέχεια ζτη γκργκ΄ρα κι άμα συνιχιστεί έτσι του χουσμέτι μι φαίνιτει θα τα τνάξει…… Σι προυμθέβου να κάνς τα παρακάτ….. Του προυί, να ντουν ιτοιμάειζ του τσιάι τ, του ψουμί τ κι να ντου ταίειζ κι ένα αυγό…. Καταπόδι, να ντουν αφήνς να κμάτει όσου θέλει……Να ντου παίρνεις συνέχεια μι του καλό κι να ντου κανακέβς ουλουένα……Να ντου ταϊειζ συνέχεια ζιστά κι καλά φαγιά που να έχουν κρέας κι όχι τσιουρμπάδεις κι νιρουμπλιάκια…….Του απόγιμα να ντου κάνς κρέμα, γιά ρυζόγαλου, γιά κουσιάφι….. Του βράδυ να ντου δίνς να τρώει αλοιώτκου φαγί κι όχι του ίδγιου, ότι απόμνει απ του μισιμέρι…… Δεν θα ντου λες μουχαμπέτι για να κάνει χουσμέτχια, να σκουπίζει, να πλύνει πχιάτα, να καθαρίζει του σπίτι, γιατί η στιναχώργια κι του σικλέτζμα θα ανιβεί άλλου τόσου..….Θα πρέπει να νουν έχς στα ώπα ώπα…..να ντουν αφήνς να δγιαλέγει κείνους τι θέλει να δγει ζντη τιλιόραση κι να μι στραβουμουτσκώνς άμα χτάζει κι κανένα σχαμιρό έργου μι ξιαβράκουτεις……
Μιτά, του βράδυ όταν θα παέντει να πλαγιάστει, για να κάντει ντη δλειά, να φουράς μικρά βρακιά κι όχι κείνα τα τρανά που είνει θα τα πουτούργια….. να ντου τρίβς ντη πλάτη θα να ντου κάνς μασάζ κι να του μιλάς γλυκά….. Ντη «δλειά» να ντη κάντει όσου μπουρείτει πχιο ταχτικά, τουλάχιστουν μνια φουρά ντη μέρα, κι ντη «δλεια» θα ντη κάνς όπους θέλει αυτός..... Άμα τα κάνς όλα αυτά, τότις άντρας θα γίνει πλούδι κι θα ζήσει μιρικά χρόνια ακόμα……
Άντι στου καλό τώρα, κι ότι σι είπα κείνου να κάντει……
Πήρει καταπόδι ντουν άντρα τς απού ντου γιατρό κι κίνσαν για του σπίτι…. Ζτου δρόμου όπους πάειναν, η άντρας ρουτά ντη γναίκα……
-Τι σι είπει μαρή η γιατρός…….
-Μον να ξέρς άντρα…..ίτσι τίπουτα……
-Δηλαδή, τι τίποτα, αφού μουχαπέτι έκανσκατει στου ιατρείου πιτώρα…..
-Ακσει να δγεις…… Μι είπει ότι, έτσι όπους είσει κι έτσι όπους πάει του πράμα, σι λίγου κιρό ντη βγάειζ δεν ντη βγάειζ……αυτό μι είπει…..


Εποχή πριν από το 60, με τους πρώτους μετανάστες στη Γερμανία….. 
Αποτέλεσμα εικόνας για σέξι γελοιογραφίες
Κίνσαν πουλνοί να παν ζντη Γιρμανία για να βρουν δλεια, κίνσει κι Κώτσιους μουναχός. Κώτσιους ψιφτουμαραγκός ήταν, δλεια δεν είχει κι τόσου πολύ, ανέχεια μπόλκη, φράγγου δε σταύρουνει κι η νυσκάδα παραπανήσια….. Εεεε μι τα πουλλά κι μι τα λίγα έφτασει κι αυτός εκεί, αλλά απού μιλιά ικτός απού τα Ιλλινικά κι κείνα χουργιάτκα άλλου δεν ήξιρει τίπουτας…… Όλου ρουτούσει σ άλνοι σ χουργιανοί, πως θα του πω κείνου, πως του λέν του άλλου….. Πολύ δύσκουλη η συνιννόηση….. όλου μι τα βουβίτκα…… Μνια μέρα κει απού έμεινει, πέρασει μνια Γιρμανίδα, καλούτσκη, ντου γιάλσει του Κώτσιου κι κνώντας ντου πατσιά τ σια κάτ, ήταν θα ντην είπει καλημέρα…… Κείνη, κατάλαβει ότι ντη χιρέτσει, του έριξει κι ένα χαμόγιλου κι νααα……Κώτσιους του ουμούτι για μπέρδιμα ντου μπήκει στου μνιαλό……
Αυτό γίνταν κάθι μέρα σχιδόν άμα νταμώνουνταν, αμά Κώτσιους, ντιπ κουτσούρι κι μι λίγα γράμματα απού ήξιρει, πού να πει λέξη Γιρμανικιά……Αχά….αχά….έλιγει ζτη Γιρμανίδα θα να έλιγει ναι ναι….., αλλά τίπουτας άλλου απού κει κι μιτά….. Μνια μέρα σκέφκει κι ξανασκέφκει κι είπει απού μέσα τ…..
-Αυτήνα η καλούτσικη η Γιρμανίδα για να μη χιριτά κάθι μέρα κι να μι γιλά όπουτις μι βλέπει, μπέλκει μι θέλει ιμένα…..Αλλά δε ξέρω τι να ντη πω, μον μι τα βουβίτκα σινουιούμει….. Μιθαύριου που θα ντη νταμώσου, θα ντη κάνου σι ένα χαρτί ένα αυτουκίντου κι ένα πάρκου κι θα ντη πω κι μι τα βουβίτκα, να πάμει βόλτα παρέα…. Να δγιώ τι θα μι πει…..
Έτσι έγινει, νταμώθκαν, καλημιρήσκαν κι η Κώτσιους έβγαλει του χαρτί που ζουγράφσει του αυτουκίντου κι του πάρκου, είπει με τα βουβίτκα να παν βόλτα, η Γιρμανίδα έστριξει κι πήγαν….. Έκαναν ζ βόλτεις τς, χτάθκαν, μίλσαν τα βουβίτκα τς κι πέρασαν καλά……Ντην ιπαύριου, θαν αρέσκει Κώτσιους, άμα ντη ντάμουσει, ντη φώναξει πάλι κι ντην ζουγράφσει στου χαρτί, ένα τραπέζι κι μι τα βουβίτκα, την είπει να παν μαζί για να φαν…… Η Γιρμανίδα πάλι ντουν κατάλαβει, αρέσκει κι μι ντου Κώτσιου, ντουν είπει κνώντας του πατσί τς σια κατ ναι κι του βράδυ πήγαν μαζί στου μαγειρείου κι έφαγαν…… Μιρικές μέρεις μιτά, Κώτσιους ντην είδει κι πάλι κι ντη ζουγράφσει μνια κιθάρα κι ένα μπουζούκι κι μι τα βουβίτκα πάλι, ντην είπει να παν να γλιντήσουν…… Κείνει είπει του ναι πάλι κι πήγαν σι μνα Ιλλινικιά ταβέρνα….. Πέρασαν καλά, γλέντσαν κι όταν έφκαν, φτάνουντας στου σπίτι, η Γιρμανίδα πήρει ένα χαρτί κι ζουγράφσει ένα κριβάτι….. Του έδουσει ζντου Κώτσιου, αυτός του είδει κι είπει απού μέσα τ……
-Ε ρε ντη κιαρατένια ντη Γιρμανίδα….. Γω ντη νόμζα για μπουνταλού, αλλά μνυαλό ξουράφι μι φένητει ότι έχει….. Απορώ απού που κατάλαβει ότι ιγώ είμει μαραγκός κι κάνου κι κριβάτχια, αφού για μένα πουτές δε ντην είπα τίπουτας....
Κι ντη καληνύχτησει κι πάλι η Κώτσιους κι πήγει στου σπίτι κι πλάγιασει….Πέρασαν χρόνια πουλλά απού τότις κι Κώτσιους ακόμα αναρουτιέτει, πως κείνη η Γιρμανίδα ήξιρει τι δλεια έκανει αυτός ζντην Ιλλάδα…….Σχόλιο του blog: οι φωτογραφίες για τις ντοπιολαλιές
είναι ευθύνη του διαχειριστή….

Επιμέλεια:Παύλος Π.Νούνης

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg