Το δικό μου κανάλι

Το δικό μου κανάλι
You tube

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

Πρώτη Σερρών : Ντοπιολαλιές-Του νόημα των Χριστουγέννων..... του μόνιμου συνεργάτη μας Παναγιώτη Δασκαλούδη 

Παναγιώτης Δασκαλούδης

Κείνα τα χρόνια τα παλιουγκιρίσχια κατά ντουν ιμφύλιου, 
τσ φτώχειας κι τσ ανέχειας τα χρόνια, οι καημένοι οι χουργιανοί τυρανιούνταν θαν όλουν ντου κόσμου να τα βγάλουν πέρα, μι τα ψέματα κι μι του τίπουτας. Κι ήταν κι μαύρα τα πράματα τα πουλιτικά κι δεν ήξιραν απού που να σκαλουθούν.
Σι ένα παραδιπλανό χουργιό, τότεις ήταν κι ένας δάσκαλους, Γιώργη ντουν ήλιγαν κι ήταν κουμουνιστής. Κάθη φουρά απού μάντρουναν καμπόσνοι οι μπουραντάδεις για να 

σ φουβηρήξουν, μέσα ήταν κι δάσκαλους. Η Γιώργης η δάσκαλους ήταν καλός άθρουπους, κανέναν δεν είχει πειράξει, αλλά του μουχαμπέτι τ, αφού ήταν κι τέτχιου λουγιό κόμμα, όλου κατά κεις γυρνούσει….. Μαζέβνταν κι καμπόσνοι άλλοι χουργιανοί κουμουνιστές, κι η δάσκαλους τς ανέλυει ντη θιουρία στα μουλουχτά….
Μνια φουρά, νταμώθκαν ντη παραμουνή τα Χριστούγιννα σι ένα φουρνουχάγιατου όλνοι οι ίδγιανοι στου κόμα κι η Γιώργης τς ιξηγούσει σ άλνοι, για του νόημα των Χριστουγέννων απ ντη κουμουνιστική άποψη κι μιργιά… Η Κουσταντής, άγκει μι τσιτουμένα τα αφτχιά τ, αλλά δε ντουν έκουφτει κι πουλύ κι δεν καταλάβηνει κι τίπουτα. Άσει που ντου κακουμοίρη ντουν έκιγαν άλλα, ντουν έκιγει η ανέχεια κι η φτώχεια κι πώς θα ζήσει τα πέντη πιδγιά, του στιάρι τ απού τιλείουνει κι τα βιρισέδγια κι οι τόγκεις που ουλουένα τράνιβαν. Ιφτυχώς που ντη πιρασμένη είχαν κόψει του γρούνι κι η ταηφάς θα χόρτηνει μπάριμ τσιτσί, πράμα απού είχαν να του δγιούν πάν απού τρεις μήνεις. Αφού μπήτσει η συγκέντρουση, Κουσταντής τράβσει σια του καφινείου, έκατσει κει κι σι λίγου ήρτει κι παππάς, κι άρχισει κι αυτός να λέει τα θκά τ, για του μήνυμα των Χριστουγέννων απού ντη μιργιά σ ακλησχιάς κ σ θρησκείας…..
-Κατάλαβεις Κουσταντή ……γύρσει κι είπει παππάς ζτου Κουσταντή, έτσι μι του θκό τ του νόημα, μνιας κι ήξηρει ότι κι Κουσταντής ήταν αριστιρός……
Η Κουσταντής, πουτές δε ζήγουνει ζ νακλησχιά, ούλου απόξου μον πιρνούσει κι σ παππάδεις μόλις τς έβλειπει, ούλου ταραχή ντουν έπχιανει . Αφού όμους έτσι τέργιασει, να έρτει παππάς κι να κάτσει απού μιριά τ στου καφινείου, έκανει γκαηρέτι, μόν άγκει κι μόν ντου πατσιά τ κνούσει.….
-Κατάλαβα παππά μ,…….. ντουν είπει η Κουσταντής έτσι λίγου μαργουμένους…..
-Τι κατάλαβεις δηλαδή……ντου ξαναρώτσει παππάς…..Τι είνει αυτό απού έχει ντη πχιο τρανή σημασία για σένα για ταχιά απού είναι Χριστούγιννα…..
Κι Κουσταντής, σιασιρτζμένους απού ντην ιρώτηση σ παππά είπει…..
-Του γρούνι παππά μ……του γρούνι απού κρέμειτει στου τσιγκέλι…… αυτό έχει κομ τρανή σημασία απ όλα……
Επιμέλεια : Παύλος Π.Νούνης

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg