Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

Η Μετονομασία της Κοινότητας (Κιούπκιοϊ) Πρώτης Σερρών
Για τους φίλους και τα μέλη να μη ψάχνουν
περισσότερο…..
Επιμέλεια : Παύλος Π.Νούνης

Του Βασιλείου Γιαννογλούδη
Αντιπροέδρου της ΕΜΕΙΣ και καθηγητή του
 4ου Λυκείου Σερρών
Δημοσιεύτηκε στην εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ Σερρών, 1/2/2018, σ. 15

 photo signature_zpsd2a79fd8.jpg